Davsjö vård av neuropsykiatriska funktionshinder
Det är oftast i unga år som man upptäcker en avvikelse i barnets beteende som föranleder att en NPF-utredning inleds.

Vård för unga med NPF

Psykisk hälsaFör 40 år sedan visste vi väldigt lite om neuropsykiatriska funktionshinder, eller NPF som förkortningen lyder. Idag omfattar gruppen diagnoser som ADHD, DAMP, autism, aspergers samt tourettes och medvetenheten om dessa har ökat i samhället. Men att lära sig leva med sitt handikapp kan vara svårt, både för en själv och ens omgivning.

Det är oftast i unga år som man upptäcker en avvikelse i barnets beteende som föranleder att en NPF-utredning inleds. Men det räcker inte bara med en diagnos för att kunna lära sig att hantera sin vardag. Många unga möter problem under uppväxten och det är inte alltid som deras omgivning vet hur de ska handskas med situationen, något som kan leda till problem och konflikter.

Öppen vårdkedja

Daniel Oja - Davsjö Vård
Daniel Oja, Davsjö Vård

Av olika anledningar stöter vi på problem i våra liv, och det är efter hur vi lärt oss att hantera dessa som gör att vi kan ta oss runt dem. Men ett barn som lider av ett neuropsykiatriskt funktionshinder uppfattar och påverkas olika av sin omgivning, något som vårdgivaren Davsjö är mycket väl medvetna om.

Davsjö är sedan 2003 en av Sveriges större vårdgivare inom utredning, öppenvård, träningsboende och HVB-verksamhet. Stommen består av en vårdkedja, där varje länk utgörs av olika delar företagets breda verksamhet. Alla som vänder sig till Davsjö har en egen historia och bakgrund, därför finns ingen given ingång utan alla insatser är individuellt anpassade.

De arbetar även inom öppenvården där de erbjuder SHFB, som betyder systematisk hemmabaserad familjebehandling, något de är mycket glada över att kunna erbjuda.

-I grund och botten handlar det om delaktighet. Man blir inte ”behandlad” utan vi bygger upp mål tillsammans utefter de förutsättningar och resurser vi har att jobba med i hemmet. Oavsett om det är en familj eller enskild ungdom blir vi mer av ett medel, ett verktyg, för att de ska kunna nå målen, berättar Daniel Oja, VD på Davsjö.

Börjar på hemmaplan

Företaget har ett nära samarbete med socialtjänsten som förmedlar ärenden där enskilda barn eller familjer behöver ett extra stöd. Att behöva flytta ett barn till ett HVB-boende är något man aktivt jobbar för att undvika då det kan vara en traumatisk upplevelse för barnet och dess familj. Istället börjar man alltid först med att undersöka vilka resurser som finns att arbeta med på hemmaplan.

– I vissa fall vill socialtjänsten placera ett barn, men så kommer vi in och ser att resurser finns att påbörja behandlingen i hemmet. Vi kan då undvika att barnet behöver flytta, och i sju av tio fall blir de också kvar hemma efter vår hjälp, berättar Daniel vidare.

Skapar en allians med familjen

Multisystemisk modell i tre faser
Multisystemisk modell i tre faser

Genom att arbeta med familjen i hemmet stärks och utvecklas funktionella familjemönster i sin naturliga miljö. Behandlingsarbetet följer en välbeprövad multisystemisk modell med de tre olika faserna; allians, beteendeförändring och sammanfattning.

Detta förmedlas via ett utbildat team bestående av en samordnare, en familjeterapeut och en ungdomsbehandlare som har en nära kontakt med familjen. Tillsammans sätter de sedan upp gemensamma mål efter olika familjesystemiska modeller.

– Vi anpassar oss till familjen och ungdomarna, inte tvärt om. Jobbar vi inom öppenvården så är vi hemma hos familjen och träffar dem när de har tid. I en trygg hemmamiljö involveras alla som är viktiga, föräldrar, syskon och anhöriga. Flexibiliteten ses som en oerhört viktig del så vi möter upp dem var de är, berättar Daniel vidare.

Besöken pågår varje vecka tills dess att familjen har uppnått sina mål. Det finns inget tvång att använda hjälpen Davsjö erbjuder, men det har heller aldrig varit något problem för företaget. Genom att bygga upp en stark allians med familjen utvecklas också ett stort förtroende och en motivation att nå sina uppsatta mål. Davsjö är dessutom tillgängliga 24 timmar om dygnet per telefon och kan snabbt komma ut på plats om akut hjälp är behövd.

När hemmet brister

Men Davsjö har även två sidor till, träningsboende och nivåboende. När resurserna på hemmaplan brister kan det vara aktuellt med en placering. Då placeras barnet på ett träningsboende eller nivåboende medan insatser sätts in att reparera hemmiljön.

Under vistelsen på ett HVB-boende tränas ungdomen i att lyckas bli självständiga och motiveras efter individuella behov för att uppnå en kroppslig och mental harmoni. Detta sker i en omsorgsfullt utformad och trygg miljö som bygger på omtanke och värme, vilket ger den placerade struktur och ordning i sin vardag.

För mer information om Davsjö:s verksamhet så går det att besöka företaget på www.davsjo.se, eller genom att träffa en kontaktperson på något av deras kontor runt om i landet.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se