Valet - öppenvård beroendeproblematik
Det absolut vanligaste och mest framgångsrika behandlingssättet inom beroendeproblematik är 12-stegsprogrammet som utvecklades av Anonyma Alkoholister.

Var går gränsen för ett beroende?

Psykisk hälsaDet är en av de absolut vanligaste frågorna gällande alla typer av beroende. Omfattningen är dock inte den avgörande faktorn, utan konsekvenserna det får. Utan omgivningens reaktion händer det sällan något. Anhöriga, chefer och arbetsledare är därför en viktig del i rehabiliteringen.

Tidigare pratade man om olika typer av beroende – alkohol, droger, tabletter osv. Idag är begreppet beroendeproblematik mycket bredare, där en persons beroende ofta yttrar sig på flera olika sätt. Den senaste trenden är dessutom att kunskapen om sockerberoende blir allt vanligare och likställs med såväl alkohol som droger.

Utbildning avgörande

Anhöriga, familj, chefer, arbetsledare och arbetskamrater är viktiga i hanteringen av ett beroende. Det är alltid omgivningen som först ser att det finns ett problem. Beroendet är starkare än den egna kraften. Det är därför man sällan klarar av att bryta ett beroende själv utan behöver hjälp utifrån.

-Jag brukar säga att utan omgivningens reaktion så händer det aldrig någonting, säger Bosse Johansson utbildningsansvarig på öppenvårdskliniken Valet i Göteborg.

Som anhörig är du utan kunskap en möjliggörare för ett fortsatt beroende. Med kunskap är du en möjliggörare för att kunna ta tag i beroendet och rehabiliteringen. Utbildning är avgörande och Valet arbetar därför mycket tätt med framförallt företag för att utbilda chefer samt arbetsledare. Man inriktar sig också mycket på utbildning mot företagshälsovård, vården, socialtjänsten och inte minst anhöriga.

Öppenvård med 12-stegsbehandling

Det absolut vanligaste och mest framgångsrika behandlingssättet inom beroendeproblematik är 12-stegsprogrammet som utvecklades av Anonyma Alkoholister. På Valet i Göteborg har man arbetat med den här behandlingsmetoden sedan 1988 och med egna erfarenheter utvecklat det vidare.

För 25 år sedan var det vanligt med behandlingshem där personen vistades under normalt 28 dagar. Idag arbetar vi allt mer med öppenvård i Sverige. Valet arbetar med öppenvård på kvällstid som passar väl in i dagens samhälle och gör att man varken behöver lämna sitt hem eller sluta jobba.

Enkel och snabb behandlingsstart

Bosse Johansson utbildningsansvarig
Bosse Johansson utbildningsansvarig

Behandlingsprogrammet som Valet i Göteborg arbetar med är 2 år långt och allt börjar vanligtvis med att en anhörig eller chef kontaktar mottagningen. Det är väldigt sällan det är den beroende som själv tar kontakt. Ett första samtal kan ofta bokas in redan samma dag.

-Att inte ha några väntetider tror vi är en förutsättning för att man skall komma igång med rehabiliteringen av sitt beroende, säger Bosse.

Tillsammans med den som kontaktat Valet får man sedan träffa Bosse eller någon annan utbildad person. Under samtalet görs en bedömning för att se om personen lämpar sig för den behandling som utförs på Valet. ADDIS som är en bedömningsmetod som används för att diagnotsisera bruk, missbruk eller beroende är ett hjälpmedel som finns på Valet. Mottagningen har rullande intagning under hela året och behandling kan i de flesta fall inledas omedelbart.

-Ofta har det hänt något som gör att man är extra motiverad att göra något. Utan en snabb start är risken att man aldrig kommer igång, berättar Bosse.

Anonym behandlingsprocess

Hela processen är anonym och för de andra i gruppen är personen endast ett förnamn. Tillsammans med andra som har samma problematik påbörjas rehabilitering i grupp. Parallellt börjar man även gå på AA-möten (Anonyma Alkoholister) eller motsvarande sitt beroende.

-Facit till rehabilitering finns i programmet då många människor med liknande problem har gått igenom samma process, avslutar Bosse.

Läs mer om beroendeproblematik och hur Valet kan hjälpa till på www.valet.se. Du kan även nå mottagningen på telefon 031-42 49 40. Förutom lång erfarenhet av traditionell beroenderehabilitering så har mottagningen nu ett nära samarbete med Bitten Jonsson, expert på sockerberoende. Hon föreläser om den här förhållandevis nya typ av beroende samt om kost och näringslära.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se