Stöd & Resurs - arbetslivsinriktad verksamhet
Stöd & Resurs startade i Stockholm 1997 då man såg att det saknades verksamheter som gav barn, ungdomar och unga vuxna med särskilda behov en meningsfull och stimulerande fritid.

Utvecklande stöd genom hela livet

HälsaAlla människor, med eller utan funktionsnedsättningar, vill ha en meningsfull vardag och ägna sin tid åt sina intressen och behov. Stöd & Resurs Unga Vuxna, som finns i Stockholm och Uddevalla, driver arbetslivsinriktade verksamheter för ungdomar från 16 år och uppåt med Asperger syndrom och högfungerande autism.

Stöd & Resurs startade i Stockholm 1997 då man såg att det saknades verksamheter som gav barn, ungdomar och unga vuxna med särskilda behov en meningsfull och stimulerande fritid. Sedan 2004 finns Stöd & Resurs även i Uddevalla.

– Vi ville ha en verksamhet som bygger på lust, glädje och gemenskap tillsammans med vår kunskap och erfarenhet för den här målgruppen, berättar Björn Johansson på Stöd & Resurs.

Idag bedriver Stöd & Resurs boende, korttidsverksamhet, kollo, daglig verksamhet, fritidsverksamhet och i Stockholm även boendestöd och boendeplacering enligt HVB. I den dagliga verksamheten erbjuds målgruppen att göra saker som de är duktiga på och är ”på riktigt”. I Stockholm finns en second hand-butik, en tidningsredaktion och en teaterverksamhet.

– På tidningsredaktionen jobbar en anställd journalist som hjälper brukarna att skriva och fotografera. Det kan vara dikter och noveller om egna upplevelser och om att ha funktionsnedsättningar. Det är en nätbaserad tidning, som också ges ut i pappersform var tredje månad, berättar Björn Johansson.

En pjäs om psykiatrin

Stöd & Resurs bedriver också en teaterverksamhet och sätter upp en föreställning om året. Den 3 mars är det premiär på pjäsen Tablett Roulett, som brukarna skrivit själva tillsammans med en teateransvarig. Pjäsen handlar om deltagarnas egna upplevelser om psykiatrin och psykvården i Sverige, som många har en relation till.
– Brukarna syr egna kläder, gör dekor, scenografi och repeterar innan det är dags för premiär. Här finns det ungdomar som inte ens har vågat åka tunnelbana i dagliga verksamheter, men nu ska de stå inför cirka hundra människor och spela teater, berättar Björn Johansson.

Utvecklar ett självförtroende

Björn Johansson på Stöd & Resurs
Björn Johansson på Stöd & Resurs

– Vår vision är att brukarna ska utveckla ett självförtroende och börja växa igen. Detta är ju en målgrupp som har misslyckats många gånger i sitt liv, kanske både med skolgång och boende. Med våra verksamheter får de göra saker som de är duktiga på och känna att de räknas i samhället, säger Björn Johansson, som märker att kommunerna börjat inse värdet av hjälpen från Stöd & Resurs.

– Vi konkurrerar inte med kommunerna utan kompletterar dem med att hjälpa barn och ungdomar som behöver ett speciellt stöd. Något som kommunerna själva kanske har svårt att ge. Därför kommer vi under 2014 att starta både nya korttidsverksamheter och boende för målgruppen, säger han.

Läs mer om Stöd & Resurs på www.stodochresurs.se och passa även på att kolla in den egna tidningen Antenn Magasin och på www.antennmagasin.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se