Medtronic - Neuromodulering
För att hindra smärtsignaler att färdas till hjärnan kan man med en neurostimulator sända elektroimpulser till ryggmärgen som blockerar smärtsignalerna.

Tygla smärtan med neuromodulering

SjukvårdAtt leva med kronisk smärta eller rörelserubbningar kan kännas som en hopplös situation för många. En behandling som har hjälpt tusentals är neuromoduleringsterapi, en behandling som lindrar smärtan genom elektrisk stimulering av nerverna i ryggmärgen.

Neuromodulering är en behandling som med hjälp av små elektriska impulser från en stimulator lindrar smärta som kan ha uppstått efter en sjukdom eller olycka. Neuromodulering beskrivs av vissa som en kittlande känsla och har hjälpt tusentals patienter runt om i världen att tygla smärtan.

Elektriska impulser blockerar smärtsignaler

Smärta i kroppen uppstår genom att nervsignaler skickas från det berörda området, via ryggmärgen till hjärnan, där nervsignalerna sedan omvandlas till en upplevelse av smärta. För att hindra dessa nervsignaler att färdas till hjärnan kan man med en neurostimulator sända elektroimpulser till ryggmärgen som blockerar smärtsignalerna. Hjärnan, som fått nya signaler, luras således till att tro att smärta inte har uppstått.

Tusentals människor världen över har fått hjälp av neuromodulering och har till följd av terapin kunnat återgå till ett mer aktivt liv. Det är inte alltid som neuromodulering helt tar bort smärtan men behandlingen har en förmåga att lindra de allra värsta smärttopparna.

Processen för att behandlas med hjälp av neuromodulering består av tre steg. I det första steget opereras tunna elektroder in i ryggmärgen och signalerna styrs av en extern stimulator. Om behandlingen är lyckosam opereras i steg två en neurostimulator in under huden. Slutligen programmeras och justeras neurostimulatorn för att anpassa behandlingen efter patientens behov.

Johan gick från rullstol till maraton

Medtronic - Johan Sileson
Johan Sileson fick sitt liv tillbaka efter en neuromoduleringsbehandling.

En av dem som har fått ett nytt liv tack vare neuromodulering är Johan Sileson, 49 år från Ytterby utanför Göteborg. Johan, som efter en arbetsolycka på ett pappersbruk skadade sin arm, upplevde under lång tid svår smärta i armen och handen efter olyckan. Efter att ha testat flera olika behandlingar utan förbättring tyckte hans läkare att han skulle prova neuromodulering.

– Efter olyckan fick jag en sådan olidlig smärta att jag inte kunde sova på över ett och ett halvt år. När jag fick höra om neuromodulering och möjligheterna så bestämde jag mig för att testa, berättar Johan.

Johan påbörjade en testperiod och kände nästan direkt en förbättring, smärtan fanns kvar men inte alls i samma utsträckning. Beslutet togs att operera in nervstimulatorn permanent och i dag, sex år efter operationen, lever Johan ett liv där han är mer aktiv än någonsin.

– Jag gick från att sitta i rullstol på grund av mina smärtor till att springa ett maraton. Jag har även fått möjlighet att börja arbeta igen och idag sprider jag min historia genom att föreläsa om mina upplevelser och inspirera andra att aldrig ge upp, avslutar Johan och sänder samtidigt ett tack till alla dem som arbetar med att utveckla medicintekniska produkter.

Behandlar även rörelserubbningar och inkontinens

Det är inte bara personer med kronisk smärta som kan dra nytta av neuromodulering. Personer som drabbats av Parkinsons sjukdom, dystoni eller epilepsi kan få lindring av symptomen och även personer med inkontinens kan behandlas med tekniken.

Vill du veta mer om neuromodulering kan du kontakta din läkare eller besöka medicinteknik leverantören Medtronics hemsida på www.medtronic.se.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se