Presenteras av Kollektiva
Kollektiva - KollektivaFondval
KollektivaFondval är en avgiftsfri och oberoende jämförelsetjänst för PPM-sparare.

Se hur du ligger till med ditt PPM-sparande med ny tjänst

Tidigare har det funnits två alternativ för PPM-sparare att välja fonder. Spararen har kunnat välja mellan traditionell fondvalsrådgivning eller att själv välja fonder i ditt sparande. Med KollektivaFondval har nu ett tredje alternativ introducerats som erbjuder det bästa från båda alternativen. Genom att tillsammans med andra välja fonder blir det lika enkelt som att använda en rådgivare och lika oberoende som att göra det själv.

Kollektiva logo

KollektivaFondval är en avgiftsfri tjänst för PPM-sparare som till skillnad från traditionell fondvalsrådgivning är helt oberoende från fondbolagens provisioner. Med tjänsten kan man jämföra sina fondval med tusentals andra användare och inspireras av de som lyckats bäst.

Nicklas Larsson, marknadschef på Kollektiva, förklarar hur man med tre enkla steg kan få bra koll på sitt PPM-sparande och välja de fonder som de bästa användarna av tjänsten har valt, utan att behöva betala dyra avgifter till professionella rådgivare, och utan de inbyggda intressekonflikter som finns i dagens system.

1. Se hur din portfölj ser ut idag

För att starta KollektivaFondval går man in på kollektiva.se, fyller i sitt mobil- och personnummer och läser användarvillkoren. Därefter loggar man, med hjälp av tjänsten, in mot Pensionsmyndigheten med sitt personliga BankID för att se sitt nuvarande fondinnehav samt hur kontot’s värde har utvecklats sedan man började PPM-spara.

Kollektiva - gränssnitt
Få koll på ditt PPM-sparande genom tre enkla steg.

2. Jämför med de bästa portföljerna

I nästa steg jämförs din personliga historiska utveckling med de användare som haft bäst utveckling i din generation. Visuellt och med en kort förklarande text får du en snabb förståelse för hur din avkastning mäter sig mot de bästa spararna som använt tjänsten.

Jämförelsen sker mot användare i samma åldersgrupp eftersom de uppskattningsvis har samma sparhorisont i sitt sparande som en själv. De bästa användarna är ofta väl pålästa och spenderar mycket tid åt att välja rätt fonder i sitt eget sparande.

Däri ligger den stora tryggheten med KollektivaFondval, att eftersom de du jämför dig med är en stor mängd personer som investerat sina egna pengar med ett mål för ögonen, sitt eget, elimineras risken för eventuella intressekonflikter och enskilda rådgivares misstag förklarar Nicklas.

3. Kopiera de bästa fondvalen

Slutligen visas, i en konsensus portfölj, de fonder de bästa användarna av tjänsten investerar i just nu. Användaren ges i detta steg en möjlighet att med ett klick på mobilen, och med sitt mobila BankID, kopiera över de presenterade fonderna till sitt eget PPM-sparande.

kollektiva.se kan du läsa mer om hur du kan få kontroll på ditt PPM-sparande med KollektivaFondval. Via länken kan du även finna bolagets andra avgiftsfria produkt, KollektivaKonsensus, med vilken du kan se statistik om alla generationers användare med avseende på deras allokering mellan olika tillgångsslag, vilka fonder de valt samt dess utveckling historiskt.