Maria Enberg - Terapi - Samtalsterapeut
Psykosyntesen har en helhetssyn på människan och ser både intellekt, kropp och själ.

Samtalsterapi ger dig bättre livskvalitet

Psykisk hälsaTidigare har det funnits ett tabu kring att gå och samtala med en terapeut. Under de senaste åren har dock samtalsterapin utvecklats till att bli ett mer accepterat alternativ för personlig utveckling och ökad livskvalitet.

Tidigare användes olika teorier inom psykoterapin till stor del åtskilda med tydliga gränser mellan varandra. Nu går utvecklingen dock mer och mer mot att inkludera flertalet olika teorier och vetenskapliga perspektiv, för att på så sätt hitta terapiformer som möter individuella behov.

Psykosyntesen är en vidareutveckling av den psykodynamiska teorin. Grunden i teorin är även den att våra tidigare upplevelser påverkar den vi är idag. Psykosyntesen har en helhetssyn på människan och ser både intellekt, kropp och själ som självklara delar man måste ta hänsyn till.

Terapi ett naturligt inslag

Anledningar till terapi
  • Stress
  • Problem med självkänsla
  • Krissituationer
  • Självdestruktivt beteende
  • Relationsproblem
  • Depression och ångest
  • Nedstämdhet

Många äldre har vuxit upp med föreställningen att terapi skulle vara något att skämmas för. Yngre generationer har generellt sett en mer tolerant syn på att tala med någon professionell när livet krisar. Därför är andelen yngre människor som går i samtalsterapi relativt hög. Även andelen män som vänder sig till samtalsterapi ökar.

– Idag upplever många det relativt naturligt att gå och tala med en samtalsterapeut. Många har insett att man trots ett stort kontaktnät och många vänner kan behöva hjälp av någon utomstående för att få ett annat perspektiv på livet, berättar Maria Enberg som är diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut.

I grunden är vi friska

En vanlig syn från allmänheten är att samtalsterapi bara är till för de människor som är psykiskt sjuka. Utifrån en sådan föreställning går man i terapi för att få bort något sjukt som normalt sett inte ska finnas i människan.

– Inom psykosyntesen utgår vi ifrån att alla människor i grunden är friska, förutom de som är diagnostiserade med en psykisk sjukdom. Att vårda sitt psykiska välmående handlar också om att ta hand om de stunder då man tidvis fungerar sämre, säger Maria.

Terapin blir allt mer skräddarsydd

Maria Enberg - Samtalsterapeut
Maria Enberg, diplomerad och auktoriserad samtalsterapeut.

Psykosyntesen i sig är en integrativ terapiform, men även den generella utvecklingen i psykoterapin går åt ett mer tillåtande sätt som inkluderar olika metoder och teoretiska utgångspunkter. Den nuvarande utvecklingen springer ur ett kliniskt behov i terapirummet av bättre behandlingsresultat med vidgade perspektiv.

– För en terapeut är det viktigt att hela tiden vara närvarande i terapirummet och lyssna till klienten för att avgöra hur man ska kunna nå bäst resultat. På så sätt kan man arbeta sig fram till en metod som fungerar för individen, berättar Maria Enberg.

Något som är viktigt att vara medveten om när man börjar gå i terapi men också under samtalens gång, är att all terapi tar tid. Samtalsterapi är ingen quick fix som löser problem efter bara några timmar. Hur länge man behöver gå i terapi är individuellt, det finns inga facit att följa utan behovet växer fram i mötet mellan terapeuten och klienten.

För att komma i kontakt med Maria Enberg kan du besöka www.mariasamtal.se. Här kan du också läsa mer om hur psykosyntesen i samtalsterapin kan hjälpa dig till en ökad livskvalitet.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se