Venous Centre diagnos
En patient diagnostiseras med ultraljud för att studera och kontrollera blodflödet i kärlen. (Foto: Venous Centre)

Så behandlar Venous Centre ditt bensår

SjukvårdBensår kan vara mycket svåra att behandla med en traditionell kompressionsbehandling, och definieras av att ett öppet sår på vaden eller foten som inte läker på sex veckor trots behandling. Med modern teknik som endovenös laser (EVL) kan bensår behandlas enklare än någonsin.

Störningar i benens blodomlopp kan ge upphov till det som kallas fot- eller bensår. I Sverige drabbas en procent av alla människor av bensår någon gång i livet. Om ett bensår inte behandlas kan det öppna såret bli infekterat, leda till rosfeber och i värsta fall blodförgiftning.

– Den vanligaste orsaken till bensår är åderbråck, som beror på att klaffarna i benens vener inte sluter sig, säger Anders Holmberg, specialistläkare inom kärlkirurgi och grundare av Venous Centre.

70 procent av alla bensår beror på nedsatt venös cirkulation. Om bensåret beror på nedsatt arteriell cirkulation eller annan orsak, remitteras patienten till de kärlkirurgiska klinikerna, eller hudklinikerna, som Södersjukhuset, Karolinska eller Danderyds sjukhus.

Så ställs diagnosen

Diagnostiken inleds med att en läkare tittar på bensåret och pratar med patienten. Därefter görs ett ultraljud för att studera och kontrollera blodflödet i kärlen.

Ibland kan även en pletysmografi behöva göras, en undersökning som avgör om den nedsatt venösa funktionen ligger i de ytliga eller djupa venerna, berättar Anders.

Behandling med EVL-laser

Bensår
Om ett bensår inte behandlas kan det bli infekterat, leda till rosfeber och i värsta fall blodförgiftning. (Foto: Venous Centre)

Venous Centre inleds behandlingen med en preoperativ kompression, ett speciellt fyralagersförband som under 1-2 veckor trycker ihop såret tills man får bort svullnaden i området.

De sjuka kärlpartierna tar vi sedan bort med hjälp av EVL-laser, en kateterteknik som är minimalt invasiv där vi ultraljudsguidat sticker in en nål i de drabbade kärlen. 86 procent av de patienter som vi behandlar med EVL-laser på vår klinik får läkta bensår enligt en studie som snart ska publiceras i en vetenskaplig tidsskrift. Detta är en väldigt hög siffra som vi nu har möjlighet att förbättra ytterligare, berättar Anders.

Säkerheten framför allt

EVL-lasern har idag blivit en etablerad metod med hög patientsäkerhet och effektivitet. För att ligga i framkant av utvecklingen har Venous Centre även några nya metoder på prövning, som klistret Cyanoacrylat, Claryvein, Vattenångemetoden och Skumbehandling. Anders avslutar med att poängtera:

– Alla behandlingsmetoder kan innebära ett visst risktagande. Oavsett vilken metod man väljer, bör man alltid tänka sig för innan och fundera på hur viktig behandlingen är rent medicinskt.

Venous Centre startade för elva år sedan och har idag kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. På www.scandinavianvc.se kan du läsa mer om Venous Centres behandlingsmetoder och hur du kan få hjälp att behandla ditt bensår eller åderbråck.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se