Karlaplans psykoterapigrupp - psykoterapi & samtal
På Karlaplans Psykoterapigrupps mottagning i Stockholm fokuserar psykoterapeuterna på helhetslösningar utifrån att varje patient är unik och behandlas därefter.

Psykoterapi ger stöd för alla åldrar

Psykisk hälsaOberoende av i vilket stadium i livet man befinner sig, kan stöd behövas. Svårigheterna ligger ofta i att inte veta vart man ska vända sig och vilken hjälp som finns att få. Med psykoterapi kan man få en förståelse för de känslomässiga problemen och tillsammans med psykoterapeuten finna nya sätt att hantera situationer och relationer i livet.

På Karlaplans Psykoterapigrupps mottagning i Stockholm fokuserar psykoterapeuterna på helhetslösningar utifrån att varje patient är unik och behandlas därefter. I dagsläget har trycket på landets mottagningar ökat betydligt, då det har blivit allt svårare att få hjälp inom de offentliga systemen. Många har tidigare blivit avvisade eller endast fått kortvarigt stöd och har därför sökt sig vidare till privata mottagningar.

Nu höjs röster för att fler ska få stöd med psykoterapi. På Karlaplans Psykoterapigrupps mottagning anser de att människor alldeles för sällan erbjuds psykoterapi trots att det finns uppenbara behov.

Personalen
Kia Szutkiewicz
Aukt. socionom / Leg. psykoterapeut

Veronica Bernalt Holmström
Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut

Susanne Ram
Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut

Helena Jarlemark
Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut

Inga väntetider och omedelbara behandlingsplaner

Mottagningen startade redan 1988 och har sedan dess fokuserat på både individ- och familjeperspektivet. Man prioriterar att snabbt ta emot patienter och att påbörja behandlingar omedelbart efter bedömning, utan långa väntetider.

– Vi tar emot människor i alla åldrar. Barn och föräldrar, ungdomar och vuxna. Alla är välkomna, säger psykoterapeuterna.

Ända sedan starten har mottagningens inriktning varit bedömnings- och behandlingsarbete. De åtar sig även handlednings- och utbildningsuppdrag. Till mottagningen söker sig patienter från hela landet, och även från utlandet. De flesta kommer på rekommendation av tidigare besökare.

Unikt samarbete med föräldrarna

Psykoterapeuterna är specialiserade inom området barn- och ungdomspsykoterapi. Karlaplans psykoterapigrupp har under åren skaffat sig bred erfarenhet inom området och tar bland annat emot många föräldrar med adoptivbarn och även vuxna barn med åldrande föräldrar.

– Vi hjälper till med alla typer av känslomässiga problem. Alla sorters frågeställningar är välkomna, berättar psykoterapeuterna.

Många söker sig till Karlaplans Psykoterapigrupp eftersom mottagningen alltid prioriterar samarbete med föräldrarna när de tar emot barn. Inom traditionell barn- och ungdomspsykoterapi är det inte alltid fallet.

Ett givande utvecklingsarbete

karlaplans psykoterapigrupp - behandling
Mottagning mitt i centrala Stockholm.

Psykoterapeuterna på Karlaplans Psykoterapigrupp är alla legitimerade psykoterapeuter. Samtliga har omfattande erfarenhet från BUP och liknande uppdrag. De fyra psykoterapeuterna på Karlaplans Psykoterapigrupp trivs mycket bra med sitt arbete, och avslutar med att säga:

– Arbetet tillsammans med dem som anlitar oss är ömsesidigt givande och utvecklande. Våra patienter mår bättre och blir friare som individer genom att de får mer tillgång till sina personliga resurser.

www.karlaplanspsykoterapigrupp.se kan man läsa mer om mottagningen och dem som arbetar där. Ytterligare information om hur de arbetar och hur man kan kontakta dem finns på webbsidan.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se