Lorensbergs psykologgrupp
Sedan 1985 har Lorensbergs Psykologgrupp i centrala Göteborg hjälpt människor i alla åldrar genom psykodynamisk psykoterapi.

Psykodynamisk terapi – berättandet som läkningsprocess

Psykisk hälsaLivet kan vara komplext, svårbegripligt och kännas ohanterbart i perioder av våra liv. Att träffa en psykoterapeut med psykodynamisk grund kan hjälpa dig förstå hindren och ta dig vidare.

De som söker psykoterapi för sitt lidande ser sig ofta som ett objekt och man upplever att något är fel på en själv eftersom glädjen, lusten engagemanget och vitaliteten saknas i livet. Att samtala med en psykodynamisk psykoterapeut kan då vara en värdefull möjlighet att i en trygg miljö i relationen med psykoterapeuten återuppleva och förstå de inre psykiska skeenden som skapat de symtom och hinder som hejdar en från att kunna fortsätta växa.

Psykodynamisk terapi i praktiken

I samtalsterapi med psykodynamisk inriktning är det viktiga att erbjuda en omgivning, en miljö där tankar och känslor får möjlighet att växa fram och ta gestaltning via ett livstolkande språk som kan skapa begriplighet och sammanhang. I många fall är vi omedvetna om vad som händer inom oss samt hur denna omedvetenhet också påverkar oss. Vanligt är att vi låser oss i gamla omedvetna konstruktioner och föreställningar som en gång hjälpte oss att skapa mening eller skyddade oss från alltför skräckfyllda känslor eller yttre händelser.

-Att berätta för någon som lyssnar med omsorg och respekt ger möjlighet för reflektion över det som skedde och det som sker nu både i och utanför terapirummet. Det ger insikter om hur historien kan göra sig påmind i reaktioner och känslor i nuet. Ur denna medvetenhet ges möjlighet till förändring. Som psykoterapeut kan man inte framtvinga en utveckling hos en annan människa men väl försöka skapa en miljö där sådan utveckling är möjlig, förklarar Lena Lindeberg Smith, Leg. psykoterapeut på Lorensbergs Psykologigrupp.

Bred expertis

Samtalsrum på Lorensbergs psykologgrupp
Samtalsrum på Lorensbergs psykologgrupp
Sedan 1985 har Lorensbergs Psykologgrupp i centrala Göteborg hjälpt människor i alla åldrar genom psykodynamisk psykoterapi. Åtta erfarna legitimerade psykoterapeuter har samlats under ett tak där de tillsammans driver sin mottagning.

Alla har olika bakgrund och bidrar med sin expertis inom skilda områden. Respekten och relationen med patienten är central i arbetet och psykoterapeuterna är måna om att skapa en allians med patienten som bygger på trygghet och värme.

Symtom – något att förstå, inte nödvändigtvis eliminera

I psykodynamisk terapi försöker vi tillsammans med patienten förstå symtomet, inte i första hand eliminera det. Som människor har vi alla ett behov av att skapa mening i tillvaron. Även symtom kan bringa ordning i livet då allt annat känns obegripligt eller för svårt att hantera eller förhålla sig till. I kriser som kan vara livskriser, akuta kriser eller trauman ställs mycket på ända och det blir plötsligt svårt att också förstå sig själv och sina reaktioner. Människan är i mångt och mycket motsägelsefull och känslor och tankar hänger inte alltid ihop. Olika symtom, inre psykiska försvar och ångest kan vara sätt att försvara oss mot förbjudna eller starka känslor.

Gräver inte ner sig i barndomen

Terapirummet och de samtal som förs där kan bli till en mental fristad, skyddad av de ramar man kommit överens om. Det kan vara yttre ramar som tid, plats, rum, sekretess, varaktighet och inre ramar som hur man ska arbeta tillsammans.

Patienten styr själv samtalen och genom en dialog, tolkningar, klargöranden och frågor stödjer terapeuten patienten att skapa sammanhang och nya förbindelselänkar mellan olika delar av personligheten. Det ger möjlighet att se på verkligheten och sin nuvarande situation på ett nytt sätt samt upptäcka att lösningen på problemen finns inom patienten själv

En terapitimme innebär inte att gräva ner sig i barndomen, men för att förstå nuet måste den förankras i historien. Det är patienten som bestämmer vad som skall undersökas i terapirummet. Paradoxen är att det är först när inga konkreta terapeutiska mål sätts upp som psykoterapisamtalen kan bli verksamma och värdefulla, berättar Lena vidare.

Antalet samtal kan variera från ett kortare antal för vissa medan det för andra kan det bli tal om en långvarig samtalskontakt.

Lorensbergs Psykologigrupp erbjuder erfaren hjälp vid flera olika typer av problem som kriser, missbruk, familjefrågor, ångest, depression samt identitet och vuxenblivande. Besök gärna www.lorensbergspsykologgrupp.se om du är intresserad eller vill komma i kontakt med mottagningen.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se