Förbundet Sankt Lukas - psykoterapi
Förbundet S:t Lukas är en idéburen organisation helt utan vinstintresse.

Professionalitet och trygghet hos S:t Lukas

Psykisk hälsaSedan 1939 har S:t Lukas hjälpt människor i olika livssituationer med psykoterapi. I år fyller organisationen 75 år och fler människor än någonsin söker psykoterapeutisk hjälp.

S:t Lukas historia började 1939 med en läkare, en präst och en socialarbetare, som utifrån en helhetssyn på människan, erbjöd en plats för människor där de fick tala om sina liv och övervinna sina psykiska svårigheter. Tillsammans grundade de S:t Lukasstiftelsen. Verksamheten utvecklades och man blev de första i Sverige att utbilda psykoterapeuter.

I dag finns S:t Lukas över hela landet, med över 180 legitimerade psykoterapeuter på ett fyrtiotal mottagningar från Luleå till Ystad.

Någon att tala med

Samtalsstöd - Sankt Lukas
Erbjuder olika typer av terapi

Människor i olika åldrar och livssituationer vänder sig till S:t Lukas. Kanske känner man sig deprimerad, ångestfylld eller har problem i sin relation. Vi är alla olika och på S:t Lukas bemöts varje människa unikt. Man kan söka som individ, som par eller familj.

S:t Lukas erbjuder flera former av terapi, psykodynamisk psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och krisbearbetande, traumabearbetande terapi (EMDR), och gruppbehandling.

-Till S:t Lukas kan man söka på flera sätt. Man kan ringa själv eller maila. På vissa håll finns möjlighet att remitteras från vårdcentral. Man kan numera även använda bokavård.se och boka sin tid direkt på nätet. Många företag använder S:t Lukas för att ge sina anställda personalstöd, och handledning, säger Anne Magnusson, direktor på Förbundet S:t Lukas.

Hur går psykoterapi till?

Under de första samtalen formulerar den som söker hjälp sina problem tillsammans med terapeuten. Kanske handlar det om behov av ökad självförståelse för att bättre hantera sitt liv eller att mer akut kunna få strategier mot sin ångest. Beroende på problemets art väljer man terapiform och bestämmer gemensamt antal sessioner.

– Jag tror att bilden av S:t Lukas är att man blir seriöst bemött. I våra uppföljningsenkäter ser vi ofta uttryck som ”blivit tagen på allvar” och ”professionellt bemött”. Den samlade erfarenheten borgar för kvalitet som skapar trygghet, säger Anne.

Utöver möten med människor i form av samtal och behandlingar har S:t Lukas även andra mötesplatser, med föreläsningar, filmkvällar m m kring existentiella frågor och om vad som ger psykisk hälsa. Förbundet S:t Lukas är en idéburen organisation helt utan vinstintresse. På www.sanktlukas.se kan du läsa mer om S:t Lukas samt hitta din närmaste mottagning.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se