Presenteras av CBC Investment Group
CBC Investment Group - meeting
Foto: CBC Investment Group

Private equity plattform låter fler investera i tillväxtbolag

Att investera i snabbväxande icke börsnoterade företag har länge varit reserverat för rika privatpersoner och affärsänglar. Göteborgsföretaget CBC Investment Group har sedan 2009 arbetat för att förändra det och ge alla möjligheten till den här formen av kapital investering.

CBC logo

Med en digital plattform har CBC sedan starten 2009 lyckats bygga upp ett exklusivt nätverk med drygt 150 000 privatpersoner och företag . Konceptet ger möjligheten att komplettera sin traditionella investeringsportfölj med satsningar på spännande tillväxtbolag med förväntad exit inom 2-5 år.

Bolagen finns inom de heta investeringssektorer såsom IoT, Life Science, Big data samt Mobile & Internet. Som investerare är man med och finansierar bolag med hög avkastningspotential och positiv påverkan på samhällsutvecklingen.

Mitt i finanskrisen

Allt började under den stora recessionen då banker och andra aktörer blev allt mer restriktiva med investeringar och utlåning, inte minst till entreprenörer och nystartade bolag. Det skapade ett stort behov av alternativa finaniseringsmöjligheter och som ett svar startades CBC Investment Group.

Niklas Palmlöf som är grundare av göteborgsföretaget förklarar att målet när man startade var att ge fler företag och entreprenörer förutsättningarna för att lyckas. Man satte sedan samman en investeringskommité med stor erfarenhet från en mängd olika branscher.

Noggranna analyser

Sju år och ett stort antal investeringar senare har Niklas och CBC varit med och hjälpt ett stort antal företag att växa. När ett antal intressanta bolag valts ut analyseras viktiga parametrar som företagets team, skalbarhet, bransch och exitalternativ före ett investeringsbeslut tas.

Vara en del i något större

För att hitta investeringsmöjligheter och ta tillvara på den innovationskraft som finns har CBC idag samarbeten med olika lärosäten som Handelshögskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Sahlgrenska Life Science Park.

I ett led för att stötta och utveckla entreprenörer är CBC också involverade i ett flertal olika välgörande projekt. Ett av iniativen är LiKaStark som arbetar med barn och ungdomars utsatthet i samhället. CBC vill värna om talangskapet hos varje enskild individ, utveckla och låta det växa. Det gäller såväl inom entreprenörsskapet som på andra arenor.

– Hos oss känner investerarna att de är en del i något större och är med och gör skillnad samtidigt som de får en ordentlig möjlighet till hög avkastning, säger Niklas.

Sedan en tid tillbaka är CBC Investment Group även med och sponsrar GöteborgsOperan, ett av Europas ledande operahus och en språngbräda för många talanger som nått internationella framgångar.

– Den största vinsten är när det vi gör bidrar till ett bättre samhälle, att allt fler blir starka på sitt sätt. Vår lycka är att se andra lyckas, avslutar Niklas.