Ådrakliniken - åderbråcksbehandling
Att behandla åderbråck med laser och RF teknik är en fantastisk utveckling och ger patienterna minst lika bra resultat men mycket skonsammare

Ny teknik revolutionerar åderbråcksoperationer

SjukvårdÅderbråck är en vanlig åkomma som kännetecknas av ytliga slingrande blodkärl. Det finns dock hopp för alla som drabbas. Moderna behandlingsmetoder med RF och laserteknik har visat sig ge bra resultat och är skonsammare för patienten.

Vener är blodådror som för blod tillbaka till hjärtat. I våra ben sköts själva pumpandet av benmusklerna tillsammans med klaffar som finns i venerna. Åderbråck (varicer) är utvidgade och förlängda vener som uppstår då klaffarna i framförallt de ytliga venerna fungerar sämre eller då venernas väggar är för svaga.

Oklar orsak

Trots en hel del forskning på området så har man ännu inte helt fastställt vad som orsakar åkomman. Kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning även om kvinnor lider något mer, framförallt det kosmetiska. Personer med högt BMI och personer som står mycket under längre perioder, t.ex. frisörer, drabbas också i större utsträckning.

Sjukdomen uppträder även ofta i samband med graviditet då det verkar finnas en hormonell faktor. Hos kvinnor som har åderbråck har man sett att de påverkade venerna bl.a. har många fler receptorer för könshormonen östrogen och progesteron. Forskning visar också på att sjukdomen är ärftlig samt att det blir vanligare ju äldre man blir.

Vanliga symptom

Det finns en mängd olika symptom på att man drabbats av åderbråck, både medicinska och kosmetiska. Alla får dock inga obehag av åderbråck men många upplever att det kosmetiska som besvärande.

Kramp, tyngdkänsla, trötthet i benen, svullnad och krypningar är det absolut vanligaste symptomen men man kan även uppleva smärta. Går man länge med åderbråck kan man dessutom få hudförändringar, klåda, eksem och sår.

Behandling

Medarbetare Ådrakliniken
Medarbetare Ådrakliniken
Traditionellt har åderbråck opererats bort med öppen kirurgi då man tar ut de skadade venerna. Nackdelen med det är liksom all öppen kirurgi risken för komplikationer, smärta och läktid.

På Ådrakliniken i Göteborg behandlar man åderbråck med laser och RF teknik. Det är mycket skonsammare för patienten, ger minst lika bra resultat och patienten kan återgå till arbetet redan dagen efter. Med tekniken sjunker även infektionsrisken från 7-8% till nära noll och risken för blodproppar sänks även den markant.

Henrik som arbetar som kirurg och har lång erfarenhet från åderbråcksbehandling. De senaste 8 åren har han helt gått över till behandling med RF och laser från att tidigare arbetet med öppen kirurgi.

-Man började i USA använde de här metoderna för ca 10 år sedan och tekniken har spridit sig runt hela världen, säger Henrik.

Så går det till

Undersökning sker med ultraljud av den behandlade läkaren som sedan bedömmer om patienten behöver opereras. På operationsdagen kommer man som patient in på morgonen. Då operationen sker med lokalbedövning och inte är öppen kirurgi så behöver man dessutom inte fasta före ingreppet.

Själva operationen tar ca 1 timma görs med s.k. kateterteknik då ultraljud används för att orientera sig. Till skillnad mot traditionell öppen kirurgi så kan man redan dagen efter gå tillbaka till arbetet. Har man ett aktivt arbete så kan man vid öppen kirurgi behöva vara sjukskriven i upp till 2 veckor. Efter 4 månader bokas ett kontrollbesök in och i vissa fall kan man då göra kompletterande behandling så att problemen avhjälps helt.

-Att behandla åderbråck med laser och RF teknik är en fantastisk utveckling och ger patienterna minst lika bra resultat men mycket skonsammare, avslutar Henrik.

Ådrakliniken grundades hösten 2012 och har idag 4 anställda varav tre är sjuksköterskor och en kirurg. Kliniken är en av få som arbetar med både de moderna behandlingsmetoderna RF och Laser. Vill du veta mer om åderbråcksoperationer och Ådrakliniken så kan du läsa mer på www.adrakliniken.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se