AIG försäkring - integritetsförsäkring
AIG:s nya integritetsförsäkring för kränkningar på Internet har utvecklats i samråd med professor i juridik Mårten Schultz.

Ny försäkring skyddar din integritet på nätet

HälsaKränkning och mobbning på nätet har de senaste åren blivit ett allt större problem och innebär ofta stort obehag för den som utsätts för kränkningen. Nu finns en ny försäkring på marknaden med syfte att ge ett starkare rättsligt och praktiskt skydd för individens integritet.

Fakta

Kränkningar och näthat blir allt vanligare:

  • Enligt en SIFO-undersökning publicerad våren 2014 har drygt en tredjedel av Sveriges unga någon gång känt sig kränkta på Internet eller i sociala medier.
  • Tillsammans med ungdomsbarometern har Statens medieråd tagit fram siffror som visar att så många som 59% av landets ungdomar (15-24 år) upplevt att någon råkat illa ut eller blivit angripen i sociala medier.
  • Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga de polisanmälda hot och kränkningar som sker på Internet. Resultaten ska redovisas senast februari 2015.

Det är försäkringsbolaget AIG som har lanserat den nya försäkringen som syftar till att hjälpa individer som blivit utsatta för någon typ av kränkande angrepp på Internet. De regler som finns kring kränkningar ser likadana ut på nätet som annars, men som privatperson kan det vara svårt att själv nå och ta bort kränkande uppgifter som publicerats på nätet.

– Medierapporteringen och debatten som eskalerat under de senaste åren försäkrade oss om att vi var på helt rätt spår när vi utvecklade integritetsförsäkringen, berättar Johan Rydeberg, chef för Konsumentförsäkringar på AIG.

Får hjälp med att spåra och ta bort material

I AIGs integritetsförsäkring ingår tre olika delar för att ge ett brett skydd till den som tecknar försäkringen. Den första delen innefattar ett omfattande webbskydd som täcker såväl kränkande bild som text publicerad på Internet.

I webbskyddet ingår både professionell hjälp med borttagning av det kränkande olagliga materialet som publicerats och ersättning för eventuella juridiska kostnader för att utkräva skadestånd. Om kränkningen är allvarlig kan man som försäkrad även få ersättning för psykologiskt krisstöd hos en legitimerad psykolog eller terapeut.

Utvecklats med expertkonsultation

AIG:s nya integritetsförsäkring för kränkningar på Internet har utvecklats i samråd med professor i juridik Mårten Schultz, expert på området näthat som har författat böcker i ämnet.

– Under tiden vi utvecklade försäkringen arbetade vi i ett nära samarbete med Mårten, just för att få experthjälp och rätt konsultation. Han är själv mycket aktiv i debatten och har uttryckt att rena existensen av försäkringen kan komma att leda till ett sundare diskussionsklimat på nätet, säger Johan Rydeberg.

Täcker stöld av identitet och registreringsskyltar

I den nya försäkringen ingår även ett identitetsskydd som finns till för att ge eventuell ersättning till personer som råkar ut för identitetsstöld på nätet, ett problem allt fler råkar ut för. I de fall man får sin identitet kapad finns möjlighet att få hjälp med att återställa identiteten samt få ekonomisk ersättning. I försäkringen ingår även ett skydd för ID-stöld av bilar.

www.aigdirekt.se kan du läsa mer om AIGs integritetsförsäkring och dess villkor.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se