Braincool - nedkylningsteknik för strokepatienter
Genom att enbart kyla patientens huvud så möjliggörs ett snabbare och effektivare förfarande än att låta kyla ner hela patienten.

Nedkylningsteknik räddar strokepatienter

SjukvårdI Sverige drabbas årligen omkring 30 000 människor av stroke. En stroke är en blodpropp eller blödning i hjärnan som leder till att området snabbt drabbas av syrebrist. Koncentrerad nedkylning av hjärnan tros nu vara en lösning som räddar liv.

När människor drabbas av en stroke eller hjärtstillestånd så hindras blodet från att nå ut i kroppen med syre. Det är främst hjärnan som är känslig för syrebrist då skador i den gravt försämrar livskvaliteten och i värsta fall innebär att den drabbade avlider.

För att minska skadorna och rädda livet på hjärtstilleståndspatienter har man sedan länge kylt ner patienter eftersom hjärnan då tar mindre skada. Den etablerade metoden innebär att hela kroppen kyls ner med en dräkt eller kallt intravenöst dropp där kroppstemperaturen hålls på 32-34 grader under 24 timmar.

Komplikationer kan uppstå eftersom patienten då börjar skaka och infektioner samt blödningar är vanligt förekommande. När temperaturen i kroppen sjunker ökar också lösligheten för gaser i blodet, något som leder till problem vid tolkning av de artära blodgaserna. Sänkningen av metabolismen vid 33 grader innebär även att man behöver kontrollera PaCO2, med ventilator.

En grad kan räcka

Ett stort medicinskt fokus ligger just nu på att utvärdera olika metoder för att skydda hjärnan hos strokepatineter med hjälp av kylning. EU finansierar en stor och omfattande hypotermistudie (EuroHYP) med 15 miljoner euro. Nya metoder krävs för strokepatienter då traditionell helkroppskylning inte alltid är genomförbart samt medför ett antal bieffekter.

Vid indikationen av hjärtstillestånd visar en nyligen publicerad klinisk internationell studie i New England Journal of Medicine att temperaturen inte behöver sänkas mer än cirka en grad. Detta har stärkt intresset hos forskarna bakom BrainCool som utvecklar ett medicinskt kylningssystem, specifikt för kylning av hjärnan.

BrainCool är ett dotterbolag till Dignitana som är en svensk tillverkare av medicinska system inom medicinsk kylning med många års erfarenhet av skalpkylningsysstem. Deras främsta instrument, DigniCap, är ett system som bygger på att med hjälp av en huva kyla ner skalpen under cellgiftsbehandling vilket förhindrar håravfall. Det var genom denna teknik som idén föddes om att DigniCap kunde vidareutvecklas för andra användningsområden.

Pilotstudier pågår

Braincool - skalpkylningssystem
Braincool skalpkylningssystem, huvudenhet

Sedan 2009 har BrainCool arbetat med att vidareutveckla och ta fram produkter för stroke tillsammans med Skånes universitetssjukhus och The University of Edinburgh. I samarbete med moderbolaget Dignitana har de på licens fått vidareutveckla DigniCap. Huvan, i samverkan med en speciellt utvecklad halskrage, kommer ge en preciserad och ökad kylningseffekt fokuserad på hjärna och ryggmärg.

– Vår målsättning är att sänka temperaturen i hjärnan med en grad. Genom att använda en huva och halskrage så kyls hjärnan och nacken för en mer selektiv och ökad effekt. Detta minskar syrebristen i hjärnan och räddar liv samt förbättrar patientens framtida livskvalitet, berättar Martin Waleij, VD på Dignitana.

Genom att enbart kyla patientens huvud så möjliggörs också ett snabbare och effektivare förfarande än att låta kyla ner hela patienten. Detta minskar också risken för biverkningar och infektioner som traditionella metoder medför. Systemet är dessutom kalibrerat så att operatören har full kontroll över kylningen som kan sättas in redan i ambulansen.

På marknaden 2015

Dotterbolaget skall nu delas ut till aktieägarna i Dignitana och börsnoteras för att öka fokus på potentialen inom hjärnkylning och andra nya områden inom medicinsk kylning.

Utvecklingen sker i samarbete med svenska Partnertech och prototyper har tillverkats för användande i pilotstudier. De utvecklar även mobila enheter för ambulanspersonal vilket medför att det går att påbörja nedkylningen i ett mycket tidigare skede. Efter deltagandet i EuoHyp-studien kommer systemet utvärderas och vidareutvecklas för att lanseras på marknaden under 2015. Primärt är då användningsområdet för strokepatienter, men det kommer även forskas vidare kring dess användning vid hjärtstillestånd.

För mer information och frågor om BrainCool hänvisas kontakt direkt via moderbolaget Dignitana:s webbsida www.dignitana.se.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se