Presenteras av Sveca Clean Air
Sveca Clean Air - Mögel
Foto: Sveca Clean Air

Naturligt luftreningssystem kan eliminera mögelsporer och dålig lukt

Problem med dålig lukt eller mögel i hemmet påverkar såväl trivseln som hälsan för alla i familjen. Ett alternativ för att bli av med problemen är Sveca Clean Airs innovativa luftreningssystem som bygger på en naturlig process som är både enklare och billigare.

Sveca Clean Air - Logotyp

Sveca Clean Air är inte ett vanligt filtreringssystem utan beskrivs bäst som ett luftreningssystem. Tekniken bygger på luftrening genom fotojonisering, en naturlig process som kan nå förbluffande resultat. Att åtgärda problem med luften på detta vis är dessutom ett enklare och mer kostnadseffektivt alternativ.

Återkommande eller komplicerade problem

Problem med dålig lukt eller mögel kan vara såväl tillfälliga som permanenta. Vissa människor har lätt att upptäcka den här typen av problem och känner tydligt av ohälsosam luft medans andra har svårare.

Finns det sådan misstanke är det viktigt att försöka fastställa problemen och omfattningen genom provtagning. Det går att kontakta en expert som tar prover och möjligheten finns även att skicka in prover till företag som Sveca Clean Air för analys.

– Problem med mögel och dålig lukt är ofta återkommande eftersom mögelsporer kan finnas kvar i väggar och stomme eller blåsa tillbaka vid kraftig vind, berättar Carsten Bäck Jörgenssen, vd på Sveca Clean Air.

Naturlig fotojonisering

Sveca Clean Air - Inomhusluft
Foto: Sveca Clean Air

Sveca Clean Airs system som baseras på forskning om de luftreningsprocesser som går att finna i naturen. Det är en teknik som kan vara mycket effektiv men som få ägnat uppmärksamhet åt. Ofta kan systemet reducera upp till 96 procent av mögelsporer samt 99 procent av virus och bakterier i luften på enbart 24 timmar.

– Vårt system bygger på samma princip som den luftrening som naturligt sker vid ett åskväder i naturen. Den energiurladdning som sker vid ett oväder orsakar en kallförbränning av det yttre skiktet av partiklar i luften och återställer dem till sin ursprungsform,vatten, syre och koldamm, säger Carsten.

Kostnadseffektivt och enkelt

Att åtgärda problem med dålig lukt eller mögel kan bli kostsamt med konventionella metoder.Med Sveca Clean Air går det i många fall att åstadkomma samma resultat som vid renovering men betydligt billigare. För en bostad kan en investering på 10-30 000 kronor eliminera lukt och mögel i ohälsosam mängd.

– Många vet inte om att renovering inte är det enda alternativet. I de värre fallen kan det dock vara nödvändigt men då kan vårt system hjälpa de boende att skydda sig från ohälsa i väntan på renovering, avslutar Carsten.

svecacleanair.se finns mer information om systemet och tekniken som används. Det finns dessutom information om företagets lösningar för större fastigheter, vård och omsorg samt livsmedelsindustrin. Här går det även att beställa utrustning för provtagning och en hälsokontroll av bostaden som en fördjupad undersökning efter de initiala provtagningarna.