Walkplace - gåband
Officewalker ger dig daglig motion samtidigt som du arbetar.

Motion i vardagen med smarta Officewalker

HälsaAllt fler studier varnar för att stillasittande arbete i längden är skadligt för hälsan, med ökad dödlighet som en av konsekvenserna. Vi är skapta för att promenera men vi för en alltmer stillasittande livsstil. Därför finns nu Officewalker, vägen till ett hälsosammare liv på jobbet.

Stillasittande yrken har under de senaste femtio åren blivit allt vanligare och det är i dag inte ovanligt att sitta ner i över tio timmar per dag. Att sitta still allt för länge är inte bra kroppen och hälsan. Arbetsmiljöverket skriver bland annat att: ”långvarigt kroppslig inaktivitet såsom vid ett stillasittande liv kan av flera skäl i längden medföra olika problem med hälsan och välbefinnandet”1.

Skadligt med stillasittande arbete

Vi sitter ner under allt längre perioder på jobbet till följd av datoranvändning och ändrade livsstilar.  Stefan Wennergren, vd på Walkplace som är företaget bakom gångbandet Officewalker, berättar mer om hur det det ser ut i dag:

– Det finns studier som visar att om man sitter mer än fyra timmar på en dag så tar man skada och det är ingenting som går att kompensera genom gym efter jobbet.

Den vetenskapliga tidskriften Läkartidningen har publicerat en artikel om riskerna med stillasittande arbete, i artikeln nämns undersökningar som visar att en stor del av befolkningen spenderar mer än hälften av den vakna tiden stillasittande. Samtidigt nämns en kanadensisk undersökning som följt kvinnor och män, där man såg en progressivt ökande dödlighet i relation till hur stillasittande man var.2

Motion på arbetstid

I stället för att känna pressen att ständigt behöva springa till gymmet efter en lång dag på jobbet kan ett gåband vara lösningen. Officewalker, från svenska Walkplace, ger dig möjlighet att få  daglig motion samtidigt som du jobbar och placeras smidigt under ett höj- och sänkbart skrivbord och möjliggör motion under arbetstid.

För arbetsgivaren innebär detta att medarbetarna blir mer produktiva, får färre sjukdagar och behöver inte ta arbetstid i anspråk för motion. Att gå till gymmet är plötsligt inte något som är absolut nödvändigt, utan något som man kan göra om man har tid och lust.

– Många kanske tycker att det är låter konstigt att ha ett gångband på jobbet och att man omöjligt kan arbeta samtidigt men det går förvånansvärt fort att komma in i arbetet, berättar Stefan.

Utöver vardagsmotion för Officewalker med sig flera positiva effekter. Bland effekterna återfinns en ökad motivation som även minskar stress och sömnbesvär. Aktiviteten lindrar ryggbesvär och kan dessutom göra så att befintliga ryggbesvär botas. Detta är något som inte kan uppnås genom att bara stå upp. De allra flesta upplever att det är mycket enklare att promenera en hel dag än att stå stilla en hel dag.

Tillbaka till arbetet

Oavsett om du bara vill få vardagsmotion, vill gå ner i vikt eller till exempel har problem med ryggen kan Officewalker hjälpa dig. Stefan berättar att personer med ryggproblem som inte kan sitta eller stå för långa perioder har haft glädje av Officewalker, dessa personer har kunnat återgå till deras arbete. Andra vittnar om viktnedgångar medan andra känner att begrepp som ”lunchkoma” är ett minne blott.

Som företag har man möjlighet att antingen köpa eller hyra Officewalker till sina medarbetare. Kostnaden motsvarar ungefär densamma som för ett gymkort med den stora skillnaden att Officewalker av många används hela dagen, varje dag i veckan. Besök www.walkplace.se för att läsa mer om Officewalker.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se