iris utvecklingscenter - samsjuklighet & vårdhem
Iris Utvecklingscenter är ett vårdföretag som med över 30 års erfarenhet av samsjuklighet möter hela problematiken med människan i fokus.

Iris – vid psykisk ohälsa och missbruk

Psykisk hälsaMänniskor som lider av psykisk ohälsa i kombination med missbruk har under många år skickats mellan olika instanser utan att få adekvat hjälp med sina problem. För att hjälpa dessa människor finns Iris Utvecklingscenter, ett vårdföretag som ser människan bakom samsjuklighet.

Med två lagstiftningar som tyvärr ofta krockar med varandra; Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, bollas människor med samsjuklighet ofta mellan instanser utan att få rätt hjälp. De insatser som sker är ofta inte koordinerade och hjälper sällan ur ett helhetsperspektiv.

Iris Utvecklingscenter är ett vårdföretag som med över 30 års erfarenhet av samsjuklighet möter hela problematiken med människan i fokus. Behandlingen är till stor del individualiserad och består av fyra övergripande komponenter för att hjälpa människor med samsjuklighet.

iris utvecklingscenter - Erik Andrén
Vd Erik Andrén.

Fyra komponenter för ett bättre liv

Den första komponenten är den terapeutiska alliansen som handlar om att öppna en dialog. Under samtalen undersöker, reflekterar och bearbetar man de problem som finns för att hitta en målsättning och en aktiv väg framåt. Medveten närvaro, som är den andra komponenten, handlar om att hjälpa människan att finna ro i tillvaron. Här arbetar man mycket med motion, musik och lugnande aktiviteter.

– Det finns ofta en påtaglig stress och oro hos dessa människor som vi kan minska genom olika typer av inspirerande, kreativa och fokuserade aktiviteter. På en av våra enheter har vi en fantastisk trädgård och arbetar med Grön hälsa, säger Erik Andrén, vd på Iris Utvecklingscenter.

Kroppens kemi kallas den tredje komponenten som fokuserar på beroendeproblematiken. Här vill man få människan att trappa ner och frigöra sig från mediciner och preparat. Fjärde och sista komponenten är estetiken. Genom en varm och välkomnande miljö vill man ge ett så bra bemötande som möjligt. Estetiken går igen under hela behandlingen och reflekteras i allt från maten till boendet.

Iris Utvecklingscenter - Stefan Gammelgård
Verksamhetschef Stefan Gammelgård.

Stöd efter behandling

Behandlingstiden varierar men varar oftast över tre månader vilket ställer höga krav på personalen och verksamheten. Iris Utvecklingscenter satsar därför mycket på utbildning och forskning för att ligga i framkant vad gäller de senaste metoderna och rönen gällande samsjuklighet, beroende och psykisk ohälsa.

Att lämna den trygga tillvaron kan ofta vara en svår omställning, något som Iris Utvecklingscenter försöker hjälpa till med. Stefan Gammelgård, verksamhetschef på Iris Utvecklingscenter i Grillby utanför Enköping, berättar vidare:

– Vi erbjuder olika former av stöd efter behandling som bygger på att vi samarbetar nära våra uppdragsgivare som oftast är kommuner. Eftervård och uppföljning är mycket viktigt då det är en kritisk period.

Få hjälp direkt över telefon

Iris Utvecklingscenter har avtal med 230 kommuner och har totalt 100 vårdplatser på 6 orter runt om i landet. De erbjuder även en placeringsservice via telefon där man får hjälp med hur man går tillväga för att få hjälp med sina problem.

– Vi ägs av en ideell stiftelse som har i uppdrag att erbjuda behandling för människor med samsjuklighet, säger Erik.

www.irisutvecklingscenter.se kan du läsa mer om hur du eller någon i din närhet kan få hjälp. Det går även bra att ringa Iris Placeringsservice på 0200-21 77 00.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se