Presenteras av FINNDENT
Finndent - Instrumentbrygga
Foto: FINNDENT

Förespråkar ”freedom of choice” för svenska tandläkare

FINNDENT arbetar för att tandläkare ska ha ”freedom of choice” med större möjlighet att kunna anpassa sin arbetsutrustning. Genom att förespråka större frihet ger man tandläkare möjligheten att utöva sitt yrke i sina rätta element.

Finndent - Logotyp

Många leverantörer arbetar med standardiserade produkter men FINNDENT tänker annorlunda. Här vet man att arbetsflöde, hygien och ergonomi är viktigt både för patient- och tandläkare. Man vet också att arbetsvanor och kliniker är unika. Därför är tandläkarstolar, operatörsstolar och dental utrustning anpassningsbar med personlig komfort och innovation i åtanke.

Be in your element

Finndent - Patientstol
Foto: FINNDENT

Med olika arbetsstilar är det viktigt att tandläkare känner sig bekväma i sin arbetsmiljö och att utrustning passar deras klinik och lokala kunders behov. Ett exempel är en storkund i Stockholm vars nybyggda klinik var i toppskick men rummen upplevdes något små jämfört med det europeiska genomsnittet. Finndent tog då fram ett förslag på hur utrustning kunde anpassas för att kliniken skulle få bästa utnyttjande av rummen.

– Vi vill alltid att våra enheter ska tillgodoser tandläkares, sköterskor och patienter enskilda behov. Utöver arbets- och patientstolar förser vi även kliniker med dental utrustning såsom instrumentbrygga, röntgen, spiton och sugsystem, säger Hannu Yliportimo, Head of Customer Satisfaction på FINNDENT.

Ergonomi — a och o

Finndent - Klinik
Foto: FINNDENT

För den nordiska marknaden är hälsoaspekten otroligt viktig, förklarar Hannu. Därför lägger FINNDENT stort fokus på ergonomi och att anpassa sina produkter efter människan. Detta för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

I Sverige arbetar FINNDENT med Dentel som lokal återförsäljare. Då faktorer som nationella riktlinjer och kvalitetssäkringar skiljer sig mellan olika länder, exempelvis för regler kring röntgen, är det viktigt att återförsäljare är väl införstådda i lokala behov.

– När man arbetar med liknande uppgifter hela dagarna är ergonomi a och o för en tandläkare. Vi har arbetat för att integrera den senaste teknologin i våra enheter och vår plattform gör det även möjligt att utföra mer arbete vid ett och samma tillfälle. Till följd får de nöjdare patienter som behöver färre tandläkarbesök, säger Hannu.

FINNDENTs tillverkning, slutkontroll, marknadsföring och försäljning är kvalitetssäkrade enligt ISO-13485. Besök www.finndent.com för mer information om företagets tandläkarutrustning i hela Europa.