Almedo - Fallskyddsmatta & höftfrakturer
Fallskyddsmattan som läggs nedanför sängen är en relativt enkel produkt som fått stor framgång sedan den lanserades på den svenska marknaden.

Färre höftfrakturer med fallskyddsmattor

SjukvårdVarje år lägger kommuner och landsting mångmiljonbelopp på rehabilitering för människor med höftfrakturer och andra fallskador. Det är främst äldre människor som löper stor risk att råka ut för allvarliga skador vid fall. Med förebyggande åtgärder kan kommuner spara in både stora kostnader och mycket lidande.

Om företaget

Almedo AB är ett företag inom den medicintekniska branschen.

  • Fallpreventionsprodukter
  • Sårvårdsprodukter
  • Amningsprodukter
  • Medicinsk sugutrusning
  • Hostassistansutrustning
  • Neurostimuleringsutrustning för migrän- och huvudvärkspatienter

En stor del av dem som skadas i fallolyckor är äldre människor, ofta på grund av nedsatt balans och rörelseförmåga. Höftfrakturer är en vanlig skada hos äldre som halkar i badrummet eller faller från/vid sängen.

Prognosen för att återställas helt är dålig för äldre, och kostnaderna för vård i hemmet eller på särkilt boende samt rehabilitering kan kosta mer än 600 000 kronor per person och år för den kommun som är ansvarig. Leif-Anders Douhm på Almedo AB, ett företag som arbetar med fallskydd för äldre, menar att det finns mycket att vinna om man satsar mer på förebyggande insatser:

– Fallpreventiva åtgärder och produkter kan minska både lidande och smärta som de äldre utsätts för om de råkar ut för sådana här skador. Skulle kommunala och privata äldreboenden satsa mer på detta område skulle rehabiliteringskostnaderna minska rejält, berättar Leif-Anders.

Fallskyddsmatta tar upp till 85 procent av energin i ett fall

På äldreboenden sker många fallolyckor nattetid vid i- och urstigningar ur sängen. Många gånger hinner de äldre inte trycka på larmknappen för att få hjälp med exempelvis toalettbesök, och plötsligt är olyckan framme.

Fallskyddsmattan som läggs nedanför sängen är en relativt enkel produkt som fått stor framgång sedan den lanserades på den svenska marknaden. Mattan består av ett så kallat högdensitetsskum med ett vinylöverdrag och trots sin tjocklek på endast 3 centimeter kan den reducera energin vid ett fall med upp till 85 procent.

Tack vare de fasade kanterna och det fasta skummaterialet kan man både gå och stå på mattan utan att den utgör en snubbelrisk i sig. Man kan även utan problem köra upp på mattan med rollator eller rullstol. Mattan är också enkel att vika ihop och lägga undan när den inte används.

Inte en enda höftfraktur hittills

Med sin fallskyddsmatta har Almedo AB haft stora framgångar på många äldreboenden. Örebro kommun har exempelvis hittills köpt in 130 stycken fallskyddsmattor eftersom de insett hur effektivt de förebygger fallskador.

– Örebro började med att köpa in endast sex mattor för att utvärdera om de gjorde någon nytta. Efter väldigt bra resultat har de fortsatt köpa in mattor i omgångar, och nu lånar hjälpmedelscentralen i kommunen ut fallskyddsmattor till alla boenden som behöver dem, berättar Leif-Anders.

Jämfört med de hundratusentals kronor som rehabilitering kan kosta för en enda individ är en fallskyddsmatta en billig investering. Många av Almedo AB:s kunder, både privata och kommunala äldreboenden, har rapporterat att de tack vare fallskyddsmattorna inte haft en enda höftfraktur hos de boende som fallit på mattorna.

Komplettera med andra fallskyddsprodukter

Almedo - Fallskyddstofflor
Tofflor med antihalkskydd minimerar halkrisken när man är uppe och går.

Det är inte bara fallskyddsmattor som kan minska höftfrakturer och andra skador för äldre. Tofflor med antihalkskydd minimerar halkrisken även när man är uppe och går. Med höftskyddsbyxor skyddas höfterna extra mycket om man skulle ramla.

– Det är en kombination av insatser som förebygger fallrisk och fallskador. Man kan inte förlita sig helt till produkter utan behöver även se till miljön som de äldre befinner sig i. Det handlar om att öka kunskaperna och medvetenheten om fallrisker hos alla inblandade i äldrevården. Det görs redan idag mycket inom fallprevention men det behövs mer, säger Leif-Anders Douhm avslutande.

För att veta mer om Almedo och hur deras produkter och utbildning kan hjälpa äldre med fallprevention, besök www.almedo.se.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se