Apotekstjänst - Dosdispansering & patientsäkerhet
Dosdispenserade läkemedel betyder att varje dos med läkemedel är uppdelade i så kallade dospåsar.

Dosdispensering ger ökad patientsäkerhet

SjukvårdI Sverige växer andelen äldre för varje år, något som även medför en ökande konsumtion av i många fall livsnödvändiga läkemedel. Dosdispenserade läkemedel ger en trygghet för både patienter, anhöriga och vårdpersonal, och risken för felmedicinering minskar markant.

Dosdispenserade läkemedel betyder att varje dos med läkemedel är uppdelade i så kallade dospåsar. Varje påse är märkt med både patientens namn, datum, innehåll samt när medicinen ska intas. På så sätt minimeras risken för felmedicinering eftersom man slipper hålla reda på vilka mediciner som ska tas vid vilken tid.

– De allra flesta som använder sig av just dosdispenserade läkemedel är äldre människor, som i många fall har många receptbelagda läkemedel att inta varje dag. Men även andra människor som har ett högt intag av läkemedel gynnas av dosdispensering, berättar Jonas Friberg, VD för Apotekstjänst.

Patientsäkerhet i fokus

Apotekstjänst - Dosdispensering
Varje dospåse är märkt med både patientens namn, datum, innehåll samt när medicinen ska intas.
Apoteksjänst är marknadsledande inom området dostjänst och leverantör till flera landsting runt om i landet. Som aktör på den svenska apoteksmarknaden ställs höga krav på företaget. Både säkerheten och logistiken måste fungera för att skapa förutsättningar för god läkemedelsanvändning.

De senaste åren har så kallad generika blivit allt vanligare, vilket innebär att det finns många läkemedel med samma verksamma ämnen men med olika namn. För någon som tar flera olika läkemedel dagligen kan de olika namnen verka förvirrande, och i många fall öka risken för dubbelmedicinering. Med dosdispenserade läkemedel försvinner risken helt eftersom medicinen redan är paketerad enligt alla recept och samtliga läkemedel kontrollerade samtidigt av farmaceut.

– Vi farmaceuter går igenom läkarens ordinationer för att få en samlad bild av patientens samtliga läkemedel på recept, vilket man inte får på ”vanliga” apotek. Vi har kontrollerats av både Läkemedelsverket och IVO, inspektionen för vård och omsorg, som sett att vår verksamhet uppvisar en mycket god patientsäkerhet, berättar Anna Eriksson, chef för farmaci på Apotekstjänst.

Trygghet för patient, anhörig och vårdpersonal

Syftet med dosdispenserade läkemedel är att underlätta och trygga en god läkemedelsanvändning. Vård- och omsorgspersonal som har ansvar för att patienterna medicineras korrekt kan vara trygga i att paketeringen av doserna skett på rätt sätt.

Anhöriga till patienten får också en större trygghetskänsla av att personen i fråga blir rätt medicinerad. För personer som fortfarande har möjlighet att bo hemma är det en trygghet att slippa ha många olika läkemedelsförpackningar, och säkert veta att allt man behöver, och som är möjligt att dispensera, finns i dospåsarna.

Tillgänglighet och kunskap nyckeln i framtiden

Trots att Apotekstjänst är en ung aktör på marknaden har man lyckats kombinera både effektiv logistik med en tjänst som erbjuder förutsättningar för god läkemedelsanvändning, något de själva tror är nyckeln till framgång.

– Framöver ser vi stora möjligheter att fortsätta utveckla våra tjänster och kunna erbjuda lösningar som är till både patienters och landstingens fördel. Vi tror på att nyckeln är att kombinera tillgängligheten av läkemedel med rätt kunskap om hur man använder dem, säger Jonas Friberg avslutningsvis.

www.apotekstjanst.se finns mer information om Apotekstjänst dostjänst för både patienter, anhöriga och vårdgivare.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se