Presenteras av Skånefrö
Skånefrö - Fotboll
Foto: Skånefrö

Därför bör alla allsvenska matcher spelas på naturgräs

Idag har cirka 800 fotbollsplaner i Sverige plastgräs och 100 nya byggs i snitt varje år. Men vad många inte vet är att att det tillverkas av fossilt material. Nu är det satt som mål att samtliga allsvenska fotbollsmatcher ska spelas på naturgräs år 2020.

Skånefrö - Logotyp

Franska Ligue 1 har förbjudit konstgräs och Sverige har som mål att bli fossilt oberoende inom snar framtid. Svenska Skånefrö har satsat på att informera kommuner om de negativa effekterna med att använda konstgräs då man har märkt är att det finns en stor informationsbrist.

– Konstgräs försämrar miljön med fossilt tillverkningsmaterial såsom läckande polypropylen och mikroplaster till haven. Den näst största miljöboven till mikroplast i Östersjön kommer från plastgräsmattor vilket inte många känner till, säger Sven-Olof Bernhoff på Skånefrö.

Bästa möjliga naturgräs

Naturgräs är positivt för klimatet då det tar upp koldioxid från luften. På Skånefrö har man under 2017 börjat testa fram olika uppbyggnader på gräset för att hitta den kombination som är mest optimal för fotbollsspelare och miljö.

– Det gäller att veta vilka växtbäddar, tjocklekar på gräs och gräsblandningar som ger den snabbaste och bästa rotutveckling och tillväxt. Nästa sommar ska vi testa de tre bästa blandningarna på fotbollsplaner i Simrishamn, Mellansverige och Umeå. Vi ska även mäta genomsläpplighet av vatten och näring från de olika växtbäddarna genom att skapa dränering på sidorna, berättar Sven-Olof.

Satsar på biokol

Skånefrö - Sven-Olof
Foto: Sven-Olof Bernhoff

För växtbädden kommer Skånefrö bland annat använda biokol som en av komponenterna i . Som jordförbättringsmedel har biokol visat sig öka jordens förmåga att bibehålla vatten och binda näringsämnen såsom kväve, fosfor och kalium. Detta minskar i sin tur behovet av handelsgödsel vilket stärker grödornas motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur. Biokol förbättrar även jordstrukturen och skapar en mer lucker jord vilket skapar en gynnsam miljö för mikroorganismer

– Nu är fokus på att komma igång med biokolproduktionen som i stort sett inte finns i Sverige idag. Förutom hela miljöaspekten måste jag också poängtera vikten av bra fotbollsplaner för svensk fotboll. Och för att vi ska överleva i Sverige som fotbollsnation så måste vi ge våra spelare bästa möjliga förutsättningar med bra fotbollsplaner, avslutar Sven-Olof.

Vill du läsa mer om fördelarna med naturgräs? Besök skanefro.se. Här finns även information om Skånefrös övriga sortiment för lantbruk, grönytor och trädgård.