CardiMo - Huvudbild

Uppmuntrar anställda till pulsbaserad träning

Det finns en stor vinst med att ha anställda som tränar regelbundet. Det ökar både hälsa och produktivitet på arbetsplatsen. För att ge en liten extra boost har CardiMo tagit fram ett system som kan redovisa pulsträningen, vilket möjliggör för arbetsgivaren att koppla mål och bonus till verkligt utförd träning. Idag börjar arbetsgivare inse vikten av sina anställdas hälsa allt mer, men ibland räcker det inte med friskvårdsbidrag till motivation. Många gymkort hamnar i byrålådans mörker, och arbetsgivaren får ingen eller liten hälsoeffekt. Med CardiMo får varje anställd en pulsmätare som registrerar träningen, och när ens individuella mål är uppnådda, som kan sättas individuellt, kan det kopplas till någon typ av bonus. Valfri träningsform Med CardiMo’s upplägg inleder företaget med ett uppstartsmöte...
Hus Franciacorta

Utlandskonferens klok investering i personalhälsa

En väl genomförd konferens är en satsning på företaget och de anställda på många sätt. Det kan bli en nytändning hos personalen med ökat engagemang och mer lojalitet till arbetsgivaren. En konferensresa är företagsvård med mycket positiva resultat. Många anställda mår dåligt idag och på många arbetsplatser talar sjuktalens statistik sitt tydliga språk. Effektiviseringar och nedskärningar som ska jaga kostnader yttrar sig i stress och osäkerhet hos många anställda med sjukskrivningar som följd. Ett sätt att tackla denna negativa utveckling är att satsa på personalen. I en företagskultur där gemensamma aktiviteter uppmuntras trivs personalen bättre. En konferensresa kan bidra till att svetsa samman personalen och öka trivseln. På så sätt skapas bättre sammanhållning och samarbete. En riktigt värdefull satsning för alla...
Walkplace - gåband

Så får du daglig motion på jobbet

Vi tipsar om den nya trenden med motionsband på jobbet, ett perfekt sätt att få daglig motion utan att behöva släpa dig till gymmet.
Astar - Utbildning

”Jag hittade mina talanger och ett jobb tack vare Astar!”

Birger kände att allt var hopplöst efter att ha varit arbetslös i ungefär sju år. Men allt vände när han började på Astars tjänst Stöd och Matchning.
Mace Speakers - Föreläsningar

Kunskapsseminarier för dig och hela arbetsgruppen

I november och december 2015 är det Stockholm, Göteborg och Malmös tur att uppleva en utbildningsshow utöver det vanliga!
Walkplace - gåband

Motion i vardagen med smarta Officewalker

Allt fler studier varnar för att stillasittande arbete i längden är skadligt för hälsan, med ökad dödlighet som en av konsekvenserna.
Sprayprotection - Golv

SprayProtection Extreme lanseras i Sverige

SprayProtection Extreme är en flexibel beläggning som kan appliceras på allt från betong och asfalt till stål- och träunderlag som lanseras nu i Sverige.
KLH-Gruppen - ledarskapsutveckling

Välmående företag genom utbildning

För att individer på ett företag ska må bra och arbeta effektivt måste kommunikationen och ledarskap fungera tillsammans.
Hörseltekniska Laboratiet - Buller & hörselskydd

Öka koncentrationen med hörselskydd

Trötthet, tinnitus och koncentrationssvårigheter är vanliga konsekvenser av att utsätta örat för mycket ljud.
pe3 - företagshälsa

Halvera korttidsfrånvaron på arbetsplatsen

Många företag drabbas av korttidsfrånvaro som belastar både personalen och företagets ekonomi. Pilotprojekt genomförda har nu visat sig halvera frånvaron.