KLH-Gruppen - ledarskapsutveckling
Tillsammans med medarbetarna på Leadership by Magnus Scherp anordnar Magnus utbildningar och coachar företag.

Välmående företag genom utbildning

FöretagshälsaFör att individer på ett företag ska må bra och arbeta effektivt måste kommunikationen och ledarskap fungera tillsammans. En investering i att utveckla medarbetare, chefer och ledare innebär är en viktig del i företagets lönsamhet.

Ett bristfälligt ledarskap och dålig kommunikation innebär en stor risk för att medarbetare presterar dåligt på arbetet. Konflikter, missförstånd och otydliga ansvarsområden är sådant som bristfällig kommunikation kan leda till. Magnus Scherp har arbetat med ledarskapsutveckling och kommunikation under flera år och understryker vikten av hur viktigt det är för allas välmående.

– Ledarskap och chefers agerande och beteende är avgörande för medarbetarnas arbetsinsatser och hälsa. Om man skapar ett större medvetande och belyser olika kommunikationsprocesser skapar man bättre förutsättningar för alla, berättar Magnus.

Analyserar varje företag

Tillsammans med medarbetarna på Leadership by Magnus Scherp anordnar Magnus utbildningar och coachar företag för att få medarbetare att både må och jobba bättre. I utbildningen Chef, ledare och coach får chefer och medarbetare genom teoretiska och praktiska övningar kunskap i hur man kan använda ledarskap för att stärka företaget.

Anordnar utbildningen Chef, ledare och coach
Anordnar utbildningen Chef, ledare och coach

– När jag kommer till ett företag tar jag mig först tid att analysera hur de arbetar och hur ledarstrukturen ser ut. På så sätt syns vilka uttalade och outtalade ledare företaget har samt vilka synliga och osynliga styrningar som finns, säger Magnus och fortsätter:

– Först därefter kan jag få dem att bli medvetna om hur deras arbetsprocesser ser ut och vad de kan arbeta med för att bli bättre. Med chefer och ledare arbetar jag mycket med att hitta en balans mellan när de skall ta initiativ eller lita på andras kapacitet.

Inte bara för chefer

Även om Magnus och hans kollegor arbetar mycket med personer i ledande befattningar menar han att det är ett arbetsområde som kan appliceras på medarbetare i olika roller.

Ledarskapsutveckling är minst lika viktigt för medarbetarna
Ledarskapsutveckling är minst lika viktigt för medarbetarna

– Ledarskapsutveckling är minst lika viktigt för medarbetarna som de på företaget som har en uttalad chefs- eller ledarskapsposition. Det rör i princip alla eftersom man alltid fungerar som en slags ledare i någon form, även om det inte är på arbetet, berättar Magnus.

Magnus arbetar mycket med att se över och hitta en balans mellan de fall där chefer och ledare kan gå in och bestämma och ge tydliga direktiv, och där man istället går åt andra hållet och för en diskussion. Beroende på situation passar olika verktyg och tekniker olika bra in.

Viktig balans för god hälsa

Något många företag och arbetsplatser är dåliga på är att hitta en bra balans mellan anspänning och vila. Antingen jobbar medarbetarna på för fullt eller så har de för lite att göra.

– Det är i återhämtningen nya idéer och innovationer kommer fram och människor samt företag utvecklas. Jag tror det är väldigt viktigt att man hittar en bra balans där emellan. Är anspänningen för hög riskerar du att medarbetarna blir körda i botten, och är den för låg får de ingen stimulans, säger Magnus.

www.klh.nu hittar du mer information om företagets utbildningar och hur de kan hjälpa medarbetarna på ditt företag att må bättre.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se