Taggar CBC Investment Group

CBC Investment Group

Presenteras av CBC Investment Group
CBC Investment Group - meeting

Private equity plattform låter fler investera i tillväxtbolag

Att investera i snabbväxande icke börsnoterade företag har länge varit reserverat för rika privatpersoner och affärsänglar. Göteborgsföretaget CBC Investment Group har sedan 2009 arbetat för att förändra det och ge alla möjligheten till den här formen av kapital investering. Med en digital plattform har CBC sedan starten 2009 lyckats bygga upp ett exklusivt nätverk med drygt 150 000 privatpersoner och företag . Konceptet ger möjligheten att komplettera sin traditionella investeringsportfölj med satsningar på spännande tillväxtbolag med förväntad exit inom 2-5 år. Bolagen finns inom de heta investeringssektorer såsom IoT, Life Science, Big data samt Mobile & Internet. Som investerare är man med och finansierar bolag med hög avkastningspotential och positiv påverkan på samhällsutvecklingen. Mitt i finanskrisen Allt började under den stora recessionen då...