Airsonett - astmabehandling
Med hjälp av de fysiska lagarna och en innovativ teknik kan ett svensk företag nu ge hopp till astmatiker runt om i Sverige.

Svår astma behandlas med ren luft

SjukvårdVid svår allergisk astma är immunförsvarets onormala reaktion på inandade allergener en viktig anledning till akuta och kroniska astmabesvär. Med hjälp av de fysiska lagarna och en innovativ teknik kan ett svenskt företag nu ge hopp till astmatiker runt om i världen.

Nästan tio procent av Sveriges befolkning lider av astma och av dessa har ungefär två tredjedelar svåra besvär av sjukdomen. Vissa patienter med allergisk astma har ständiga symtom, trots att de behandlas med de läkemedel som finns tillgängliga idag. De vanligaste allergenerna vid den här typen av astma kommer från kvalster och pälsdjur.

Mest allergener i sängen

En av de platser som innehåller flest allergener är våra egna sängar. Det är också här som vi vanligtvis spenderar mest tid när vi är i våra hem. Exponeringen mot allergenerna blir därför extra hög.

När du ligger i sängen skapar den värme som alstras av kroppen en uppåtgående varmluftström, vilken leds under täcket och in i andningszonen. Sängkläderna är en stor reservoar av allergener och luftströmmen för med sig dessa in i andningszonen.

Allergenfri zon

Airsonett TLA-deviceFör att minska exponeringen mot de allergener som förekommer i sovrummet har företaget Airsonett utvecklat en teknik som kallas TLA (Temperature controlled Laminar Airflow). Den här tekniken innebär att en allergifri zon skapas runt sängen och minskar inandningen av de farliga allergenerna.

Maskinen tar in luft från rummet som passerar genom ett filter och sedan kyls ner till en halv grad under den omgivande luften. Det skapas då en andningszon med radikalt minskad allergenexponering och man får även bort en stor mängd andra partiklar.

Studier har visat att man uppnår mer än en 1000-faldig minskning av antalet partiklar i andningszonen. Allt med enbart ren luft, helt utan kemikalier eller tillsatser och utan några som helst biverkningar.

Läkare om Airsonett

Den första kliniska pilotstudien med Airsonetts teknik genomfördes på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, tillsammans med Allergimottagningen i Linköping. Patienterna som deltog i studien kände sig bättre och kunde även mäta en markant minskad inflammation i luftrören.

– Det som gör behandlingen med Airsonetts teknik så effektiv är att patienterna får möjligheten att andas ren luft under hela natten vilket ger luftrören och immunförsvaret chansen att återhämta sig. Då minskar inflammationen i luftrören och de är då inte heller lika känsliga för allergener under dagen eller vid ansträngning, säger Gunilla Hedlin, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och professor inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet.

Kliniska studier

Airsonett har sedan dess utvärderats i ett flertal kliniska studier varav den mest omfattande var 4A-studien som inkluderade 282 patienter fördelade på 19 europeiska astmacenter. Man fann då att behandling med Airsonetts teknik ökar livskvaliteten, minskar inflammation i luftvägarna och problem med systemisk allergi vid svår allergisk astma. En nyligen utförd studie i Tyskland visar även att Airsonett minskar exacerbationer (akuta astma anfall).

Svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har nyligen gjort bedömningen att Airsonetts TLA-teknik är en bra behandlingsmetod för patienter med svår okontrollerad allergisk astma. Astma- och Allergiförbundet välkomnar rapporten och hoppas att fler patienter i Sverige snart kommer att få tillgång till behandlingsmetoden. Förbundets förhoppningar verkar redan vara på väg att infrias – sjukvården i flera delar av landet, bland annat Stockholms läns landsting och Landstinget Kronoberg, har den senaste tiden anammat Airsonett som en viktig del i behandlingen av astma.

Även utanför Sverige är intresset för Airsonett stort. I Tyskland har en klinisk studie genomförts som visar att Airsonett kan minska behovet av akuta sjukvårdsinsatser och i Storbritannien initierade nyligen ett statligt forskningsinstitut en långtidsstudie för att ytterligare dokumentera nyttan av behandlingen.

Ökar livskvaliteten

De som hjälps allra mest av produkten är patienter med svår okontrollerad astma. Nio av tio patienter som fått möjligheten att prova behandling fortsätter. Livskvaliteten ökar inte bara för den som lider av astma – för många familjer med barn som har svår astma har behandlingen förbättrat hela familjens livskvalitet.

För dig som är intresserad av Airsonett så rekommenderas du att kontakta din specialistläkare. Ni kan då tillsammans bedöma om behandling med Airsonetts teknik skulle kunna vara något för dig. Läs mer om Airsonett, TLA och forskningsresultat på www.airsonett.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se