Presenteras av Advisor
Advisor Multihedge - fondförvaltning
Advisor Multihedge är en fond-i-fond som består av ett 20-tal underliggande europeiska hedgefonder.

Succé för konceptet Multihedge med fond-i-fond

2013 startade fondförvaltaren Advisor den framgångsrika fonden Advisor Multihedge, en fond-i-fond bestående av ett 20-tal hedgefonder valda på den internationella marknaden. Fonden har haft en genomsnittlig avkastning på 10 procent per år, med en lägre risk än de flesta aktiefonder.

Advisor logo

De olika fonderna i Advisor Multihedge är noggrant selekterade av Advisor, bland annat genom personliga intervjuer med förvaltarna på deras kontor runtom i världen. Ett av fondens huvudsakliga mål är att, så långt som möjligt, vara oberoende av aktiebörsens utveckling:

– Merparten av de underliggande fonderna är helt oberoende av börsen och kan därmed leverera en bra avkastning även när börsen går som sämst, vilket skapar trygghet för våra kunder, berättar Per Mårdbrant, vd på Advisor.

Fond-i-fond med hedgefonder

Per förklarar att när man selekterar fonder är det viktigt att titta på vissa kriterier såsom avkastning, volatilitet och korrelation, men också om det finns risker förknippat med fondbolaget. Här är besöken på de olika fondernas kontor viktiga och vi kollar alltid t.ex. vilken revisor och depåbank fondbolagen har. De underliggande hedgefonderna har varierande strategier.

– Vi fokuserar inte bara på fonder med aktiestrategier utan i minst lika hög grad på fonder som handlar med andra värdepapper och derivat, såsom terminer, optioner och räntebärande papper. Sammantaget är det en mer avancerad förvaltning än en ren aktiefond, som resulterar i en sänkt risk för våra kunder, berättar Per.

En jämn och stark avkastning

Genom att fokusera på fonder med lägre volatilitet, har Advisor lyckats bygga en fond som under de senaste tre åren haft en jämn genomsnittlig avkastning på 10 procent.

– Huvudpoängen med Advisor Multihedge är att om börsen rasar ska fonden fungera ändå. Detta är januari 2016 ett starkt bevis på då Advisor Multihedge ökade 1 procent medan den svenska börsen tappade ca 10 procent.

Advisor Multihedge - graf
Fonden har gått starkt sedan starten 2013 och har trotsat börsens nedgångar.

En framtida hävstångsvariant

Med Advisor Multihedges stora framgångar blickar nu Advisor mot framtiden. Per berättar att det finns planer på att inom en snar framtid ta fram en så kallad hävstångsvariant av Advisor Multihedge med en hävstång på 100 procent.

– Eftersom Advisor Multihedge har en såpass jämn avkastning, känns det naturligt att även erbjuda en hävstångsvariant som kan ge nästan dubbla avkastningen. Vi tror verkligen på Advisor Multihedge och att den kommer fortsätta att leverera för våra kunder, avslutar Per.

www.advisor.se kan du läsa mer om Advisor Multihedge som ger lägre risk och jämnare avkastning. Här kan du även läsa om Advisors långa erfarenhet av pensionsförvaltning med PPM-fonder.