Presenteras av Snoreking
Snore King - snarkskena
Snarkning är idag en folksjukdom i Sverige och många lider av de problem som snarkning medför.

Snarkskena hjälper mot snarkning

Ungefär häften av alla vuxna snarkar mer eller mindre. För många är detta ett stort problem eftersom det både stör den egna sömnen och personer i sin nära omgivning. Ett enkelt sätt som hjälpt många är att börja använda en snarkskena.

Snoreking logo

Snarkning är idag en folksjukdom i Sverige och många lider av de problem som snarkning medför. Det är vanligare att män snarkar än kvinnor, men ålder och övervikt är också faktorer som spelar in. Snarkning i sig går att dela upp i en medicinsk del och en social del.

För de som har medicinska problem så betyder det att man under sömn drabbas av andningsuppehåll vid snarkandet, eller så kallad sömnapné. Detta kräver professionell vård och innebär oftast att man behöver genomgå en utredning för att få hjälp med sina besvär. Men merparten av alla snarkare lider av den lindrigare sociala typen av snarkningsproblem, något som ofta skapar trötthet och sömnsvårigheter för den drabbade.

Social faktor

Snarkningen är i sig en harmlös åkomma, men många tycker att det är besvärande och mår dåligt över att missljudet går ut över personer i sin nära omgivning. Dessa snarkare kan nu hjälpas med en snarkskena.

-Vissa har aldrig hört talas om en snarkskena, så det är roligt att kunna hjälpa folk med en sådan produkt. Det finns olika typer av skenor, och vi erbjuder flera typer av skenor, bl.a. en som är patenterad och medicinskt framtagen i USA. Snarkskenan är den som fungerar bäst i alla kategorier och det är också den som kunderna är nöjdast med, berättar Robert, grundare av SnoreKing.com.

Litet utbud

Som svar på det låga utbudet av anti-snarkprodukter i Sverige grundades SnoreKing.com. Robert som ligger bakom webbshoppen hade länge snarkat, men det var först när han fick barn som hans fru började bli störd av det. Han började då undersöka vilka alternativ som fanns på marknaden och fann att det svenska utbudet var litet och valmöjligheterna få. Därför valde han att starta SnoreKing.com som idag har ett brett utbud av anti-snarkprodukter. Den mest populära produkten som gett bäst effekt vid vanlig snarkning är snarkskenan.

Fixerar käken

Med och utan snarkskena
Med och utan snarkskena

Snarkskena, eller apnéskena som den medicinskt kallas, är en bettskena som fixerar underkäken framåt för att vidga luftvägarna och förhindra tungan från att falla bakåt under sömnen.

Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge hindras då tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna vilket resulterar i en friare andning.

Skenan är ett förstahandsalternativ vid vanliga snarkproblem men används även vid behandling av mild till medelsvår sömnapné inom vården.

-Skenan kan orsaka mindre obehag under de första dagarna som den används, men snart vänjer sig käkmusklerna vid den nya positionen och det känns naturligt. Man får också vara beredd på att man dreglar lite innan man har vant sig, berättar Robert.

Snarkskena i silikon
Snarkskena i silikon

Erbjuder alternativ

Eftersom man oftast inte själv vet vad det beror på att man snarkar så kan man behöva testa olika produkter innan man hittar en som fungerar bra. SnoreKings sortiment är därför brett, vilket möjliggör att man kan prova sig fram till den produkt som fungerar bäst. För Robert är det väldigt viktigt att kunden förstår vad de köper och hur de ska använda sin produkt på bästa sätt.

-Vi försöker vara extra noggranna vid beskrivning av produkterna samt hur de ska användas. Skulle kunden ändå känna sig osäker är vi alltid tillgängliga via mail eller telefon. Efter några veckor hör vi av oss för att höra hur kunden upplevt produkten och om den hjälpt, förklarar Robert.

SnoreKing:s mål är att hjälpa och nå ut till folk med snarkningsproblem, så de är ständigt ute och letar efter nya produkter som finns på marknaden. Företaget utökar ständigt sitt breda sortiment som går att finna på snoreking.com.