NeoDynamics - biopsiprovtagning
Intresset för NeoDynamics är stort och 2011 blev de utvalda som ett av Sveriges mest innovativa bolag av Vinnova

Revolutionerande framsteg inom biopsiprovtagning

SjukvårdDen vanligaste metoden vid cancerbiopsi är idag grovnålsbiopsi. Metoden har använts länge men är problematisk, både för läkaren och patienten i fråga. Nu har de svenska forskarna bakom NeoDynamics utvecklat en ny biopsiteknik som kommer underlätta provtagningen på ett revolutionerade vis.

I Sverige drabbas omkring 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. När en lesion, en misstänkt sjuklig förändring i vävnad, upptäcks så utför läkare en diagnostisk biopsi för att fastställa dess natur. Globalt drabbas omkring 1,7 miljoner kvinnor per år och i 80 % av fallen diagnostiseras dessa med en så kallad grovnålsbiopsi. Provtagningen inleds med att lokalbedövnings sätts i området där provet ska utföras och ett snitt läggs där nålen ska föras in. Läkaren navigerar sedan via ultraljud mot den misstänka vävnaden och trycker av den fjäderdrivna grovnål som skjuts ut och fylls med vävnadsprovet.

Svårigheter att träffa rätt

Med de allmänt använda fjäderbelastade grovnålarna så garanteras inte att nålen kan placeras exakt, även med högteknologisk bildstyrning, på grund av att nålen skjuts en längre sträcka med betydande penetrationshastighet. På grund av att placeringen av en grovnål är relativt oprecis kan upprepade prover tvingas utföras för att säkerställa att man täcker de delar av tumören man är intresserad av. Grövre provkanyl kan då användas vilket i sin tur leder till ytterligare vävnadsdestruktion, blödningar och ökad risk för spridning av cancern.

Oroliga patienter

Att har fått en remiss till en cancerbiopsi är svårt att leva med. Vårdköerna är långa och ovissheten hos patienter som väntar vård påverkar den psykiska hälsan. Befintlig grovnålsbiopsi upplevs dessutom för många patienter som oerhört obehagligt, främst när den fjäderbelastade nålen skjuts in i vävnaden. Flera fall visar på patienttrauma i samband med ingreppen och upprepade ingrepp förvärrar situationen ytterligare.

Innovativ forskning

Forskarna bakom det svenska medicintekniska företaget NeoDynamics har många års erfarenhet inom biopsiprovtagning. De har själva arbetat med grovnålsbiopsi och upplevt problemen som följer med metoden. Deras nya innovativa provtagningsteknik är ett svar på detta som förbättrar processen vid bröstcancerprover samt ger läkaren mer kontroll vid placering av provtagningsnålen via sin unika metod.

-De befintliga metoderna bygger på att läkaren med egen kraft för in nålen i bröstet och med fjäderskott skjuter nålspetsen mot önskad position i misstänkt vävnad. Metoden medför att läkaren förlorar precisionen och tappar kontrollen i det avgörande skede då provet ska tas, förklarar Peter Sellei, VD på NeoDynamics.

-Med NeoDynamics precisionsbaserade teknik möjliggörs individualiserade terapival i framtiden, kommenterar professor Rolf Lewensohn på Karolinska Institutet i Stockholm.

Ny biopsiteknik

Med sitt luftdrivna instrument har NeoDynamics kringgått detta genom att implementera en funktion som följer operatörens rörelse och driver nålen framåt på ett mycket patientvänligt och kontrollerat sätt. När nålen nått den misstänkta lesionen startar en mekaniskt pulserande rörelse där operatören med millimeterprecision kan ta prover från olika delar av lesionen.

Proverna innehåller stora mängder vävnad som sedan kan skickas till labb för säker diagnostisering. Detta medför att man i ett och samma ingrepp kan samla in samma mängd vävnadsprover som från flera utförda grovnålsbiopsier.

Om färre antal ingrepp behöver utföras så minskar också risken för att tumörceller sprids vidare samt reducerar ytterligare vävnadsdestruktion. Dessutom gör det provtagningen till en bättre patientupplevelse. Ett större vävnadsprov från olika delar av tumören leder också till en snabb och säker diagnostisering, för tid är en avgörande faktor vid cancerbehandling som räddar liv.

Ensamma inom området

Intresset för NeoDynamics är stort och 2011 blev de utvalda som ett av Sveriges mest innovativa bolag av Vinnova, det Statliga institutet för stöd av svensk forskning. Utvecklingen och tillverkningen sker i ett nära samarbete med Etteplan som med sin breda kunskap och expertis inom medicinsk teknik möjliggjort utvecklandet av Fourier-tekniken.

Mer information om NeoDynamics forskning, kliniska prövningar och resultat finner du på www.neodynamics.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se