Råd från psykolog
Ulla ger fem råd som visar hur du själv bidrar till att utveckla trygghetsfaktorer och öka både din egen och andras psykiska hälsa.

Psykologens 5 råd för god psykisk hälsa

Psykisk hälsaPsykologen Ulla Risling beskriver hur det i dagens stressade samhälle är lätt att både privat och i arbetslivet känna sig jagad, otrygg eller utanför. Med en väldigt pressad vardag så får man en stressad hjärna eftersom den aldrig får tid att vila. Men hjälp finns att få, Ulla ger oss här fem goda råd för bättre välbefinnande.

Hjärnforskarna har blivit alltmer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande överlevnadsbehov. Genom att skapa en trygghet i sin vardag försvinner mycket av de stressfaktorer som annars kan störa ens psykiska välbefinnande.

-Vi ser att allt fler människor känner sig stressade och jagade i sina liv, speciellt nu när vi ständigt är uppkopplade mot datorer och telefoner. Man sover dåligt, blir känslomässigt labil, virrig och impulsiv i sina beslut och hamnar i relationskonflikter. Allt detta leder till utbrändhet. Därför har vi tagit fram metoder som ökar trygghetsfaktorerna, berättar Ulla.

Ulla tipsar om de 5 trygghetsfaktorerna

Ulla Risling

Ulla Risling - psykolog Stockholm
 
Ulla Risling, VD och grundare av Risling Partners, är en legitimerad psykolog och psykoterapeut som under de senaste 25 åren drivit sin mottagning i Gamla Stan, Stockholm.

Med sin breda kompetens inom arbetspsykologi, klinisk psykologi och psykoterapi har hon under åren hjälpt hundratals personer och organisationer till bättre psykisk hälsa.

Ulla ger fem råd som visar hur du själv bidrar till att utveckla trygghetsfaktorer och öka både din egen och andras psykiska hälsa.

1. STATUS: Odla jämlika relationer!
Det är viktigt att respekteras av sina chefer och arbetskamrater. När vi visar varandra vänlighet och respekt så får vi mer av detsamma tillbaka.

2. FÖRUTSÄGBARHET: Kommunicera!
Ett generöst utbyte av information genom dialog hjälper oss att hålla koll så att vi slipper överraskande förändringar. Att överrumplas ger stress.

3. SJÄLVSTÄNDIGHET: Utveckla din självständighet!
Personligt ledarskap och hög grad av autonomi gör att du kan fatta egna beslut.

4. RELATIONER: Skapa goda anknytningar och trygga nätverk!
Man behöver ha goda relationer där man känner sig trygg och stark med varandra Kamratskap i arbetet och privat är hälsosamt. Tillsammans är man alltid starkare!

5. RÄTTVISA: Behandla medmänniskor jämställt med öppenhet och tydlighet
För att en organisation ska fungera så måste samma regler gälla för alla. Hälsobringande är hög transparens och tydlig kommunikation baserad på öppenhet.

Detta bemötande behöver du även själv få för annars kan din hälsa påverkas. Sök istället hjälp i tid, för genom psykologisk hjälp kan du stärka din motståndskraft.

Sociala behoven är grundläggande

Ulla har alltid haft ett brinnande intresse för hur människor interagerar och fungerar i sin arbetssituation och i det dagliga samspelet. Tillsammans med hennes nätverk av psykologer och beteendevetare har de under årens lopp utarbetat olika metoder grundade på vetenskapliga rön för att hjälpa enskilda personer och hela organisationer att nå en god arbetsmiljö och psykisk hälsa.

-Våra sociala behov är grundläggande för vår psykiska och fysiska hälsa. På arbetsplatser finns förutom stress av själva arbetet även skadlig stress av intern konkurrens, bildandet av subkulturer, mobbning och könsdiskriminering. Därför arbetar vi med att utveckla trygghetsfaktorer för gott ledarskap och gott medarbetarskap. Detta är grunden till en kreativ och välfungerande arbetsorganisation, förklarar Ulla.

Enskilda möten, en möjlighet att ventilera

Ulla Risling och Risling Partners arbetar mycket med organisationspsykologi där de kan skräddarsy föreläsningar och temautvecklingsdagar för företag runt om i landet.
Förutom den omfattande verksamheten som riktar sig mot organisationer så träffar gärna Ulla även enskilda personer för personlig hjälp.

-Jag arbetar även med enskilda och många är chefer, HR-folk och specialister som alla arbetar med människor. Chefer har idag en oerhört stressad situation där de ofta är väldigt ensamma och sitter klämda. Med kunskap från genusvetenskap och psykologi har jag hjälpt många kvinnliga chefer både med egen utveckling och med deras organisation, avslutar Ulla.

Risling Partners arbetar som specialister inom organisationspsykologi med utbildning, handledning och utveckling av individer, grupper och organisationer. Under vår och höst håller Ulla kursverksamhet inom Handledning, Konsultation, Personligt ledarskap samt Kvinna och ledare. Besök gärna www.risling.se för att läsa mer om kurserna och för att komma i kontakt med företaget.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se