Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Råd från psykolog

Psykologens 5 råd för god psykisk hälsa

Psykologen Ulla Risling beskriver hur det i dagens stressade samhälle är lätt att både privat och i arbetslivet känna sig jagad, otrygg eller utanför.
Power Yoga Sweden - Baptiste yoga & vinyasa yoga

Upplev yoga på djupet

Ett sätt att hitta ro i vardagen är att utöva yoga ett par timmar i veckan.
Karlaplans psykoterapigrupp - psykoterapi & samtal

Psykoterapi ger stöd för alla åldrar

Med psykoterapi kan man få en förståelse för problemens bakomliggande orsaker och däri finna nya sätt att hantera situationer och relationer i livet.
AIG försäkring - integritetsförsäkring

Ny försäkring skyddar din integritet på nätet

Mobbning på nätet har de senaste åren blivit ett allt större problem. Nu finns en ny integritetsförsäkring från försäkringsbolaget AIG.
Förbundet Sankt Lukas - psykoterapi

Professionalitet och trygghet hos S:t Lukas

Sedan 1939 har S:t Lukas hjälpt människor i olika livssituationer med psykoterapi och fler människor än någonsin söker psykoterapeutisk hjälp.
iris utvecklingscenter - samsjuklighet & vårdhem

Iris – vid psykisk ohälsa och missbruk

Människor som lider av psykisk ohälsa i kombination med missbruk har under många år skickats mellan olika instanser utan att få hjälp med sina problem.
Lifecap E-terapi

Hitta rätt hjälp med E-terapi från Lifecap

Lifecap erbjuder en webbaserad E-terapi som leds av utbildade terapeuter som själva har bearbetat de problem som deras klienter söker hjälp för.
Livsnycklar - kris och stödsamtal

Görel hjälper människor att bearbeta sorg

”Måste man ha förlorat en nära anhörig för att uppleva sorg?” Denna fråga ställer Görel Enegren på sin sida.
WeMind - evidensbehandling

Hindras din vardag av psykisk ohälsa?

Lider du av depressioner, drabbas av panikångest eller har problem med sömnen? Kanske har du redan träffat en psykolog men känt att det inte gav resultat?
Nya Steget - missbruk och medberoende

Att växa upp med missbruk i familjen

Många människor lever idag med ett medberoende utan att själva veta om det. Ett medberoende utvecklas oftast under barndomen.
Begravningsbyrån Humana

Våga prata om begravningar

När en närstående går bort påbörjas en svår tid av sorgbearbetning och många ställs helt oförberedda inför planerandet av en begravning.
Maria Enberg - Terapi - Samtalsterapeut

Samtalsterapi ger dig bättre livskvalitet

Under de senaste åren har dock samtalsterapin utvecklats till att bli ett mer accepterat alternativ för personlig utveckling och ökad livskvalitet.
Valet - öppenvård beroendeproblematik

Var går gränsen för ett beroende?

Det är en av de absolut vanligaste frågorna gällande alla typer av beroende. Omfattningen är dock inte den avgörande faktorn, utan konsekvenserna det får.
Fika med mig - samtalsstöd över en fika

Samtalsstöd över en fika hjälper mot känslan av ensamhet

Efter att själv känt sig mycket ensam under perioder av sitt liv startade Lotta Christiansson företaget Fika med mig.