Valet - öppenvård beroendeproblematik

Var går gränsen för ett beroende?

Det är en av de absolut vanligaste frågorna gällande alla typer av beroende. Omfattningen är dock inte den avgörande faktorn, utan konsekvenserna det får.
Nya Steget - missbruk och medberoende

Att växa upp med missbruk i familjen

Många människor lever idag med ett medberoende utan att själva veta om det. Ett medberoende utvecklas oftast under barndomen.
Råd från psykolog

Psykologens 5 råd för god psykisk hälsa

Psykologen Ulla Risling beskriver hur det i dagens stressade samhälle är lätt att både privat och i arbetslivet känna sig jagad, otrygg eller utanför.
WeMind - evidensbehandling

Hindras din vardag av psykisk ohälsa?

Lider du av depressioner, drabbas av panikångest eller har problem med sömnen? Kanske har du redan träffat en psykolog men känt att det inte gav resultat?
Lorensbergs psykologgrupp

Psykodynamisk terapi – berättandet som läkningsprocess

Livet kan vara komplext och svårbegripligt. Att träffa en psykoterapeut med psykodynamisk grund kan hjälpa dig förstå hindren och ta dig vidare.
Power Yoga Sweden - Baptiste yoga & vinyasa yoga

Upplev yoga på djupet

Ett sätt att hitta ro i vardagen är att utöva yoga ett par timmar i veckan.
Fika med mig - samtalsstöd över en fika

Samtalsstöd över en fika hjälper mot känslan av ensamhet

Efter att själv känt sig mycket ensam under perioder av sitt liv startade Lotta Christiansson företaget Fika med mig.
Maria Enberg - Terapi - Samtalsterapeut

Samtalsterapi ger dig bättre livskvalitet

Under de senaste åren har dock samtalsterapin utvecklats till att bli ett mer accepterat alternativ för personlig utveckling och ökad livskvalitet.
Stöd & Resurs - arbetslivsinriktad verksamhet

Utvecklande stöd genom hela livet

Alla människor, med eller utan funktionsnedsättningar, vill ha en meningsfull vardag och ägna sin tid åt sina intressen och behov.
Davsjö vård av neuropsykiatriska funktionshinder

Vård för unga med NPF

Neuropsykiatriska funktionshinder, eller NPF, omfattar gruppen diagnoser som ADHD, DAMP, autism, aspergers samt tourettes.
Begravningsbyrån Humana

Våga prata om begravningar

När en närstående går bort påbörjas en svår tid av sorgbearbetning och många ställs helt oförberedda inför planerandet av en begravning.
Livsnycklar - kris och stödsamtal

Görel hjälper människor att bearbeta sorg

”Måste man ha förlorat en nära anhörig för att uppleva sorg?” Denna fråga ställer Görel Enegren på sin sida.
iris utvecklingscenter - samsjuklighet & vårdhem

Iris – vid psykisk ohälsa och missbruk

Människor som lider av psykisk ohälsa i kombination med missbruk har under många år skickats mellan olika instanser utan att få hjälp med sina problem.
AIG försäkring - integritetsförsäkring

Ny försäkring skyddar din integritet på nätet

Mobbning på nätet har de senaste åren blivit ett allt större problem. Nu finns en ny integritetsförsäkring från försäkringsbolaget AIG.