Hörseltekniska Laboratiet - Buller & hörselskydd
Drygt två miljoner människor utsätts dagligen för buller som väntas påverka deras hälsa på olika sätt.

Öka koncentrationen med hörselskydd

HälsaBuller och störande ljud i vår omgivning är något som vi upplever dagligen. Trötthet, tinnitus och koncentrationssvårigheter är vanliga konsekvenser av att utsätta örat för mycket ljud. Om du är uppmärksam på kroppens varningstecken kan du både minska och förebygga kommande hörselproblem.

Drygt två miljoner människor utsätts dagligen för buller som väntas påverka deras hälsa på olika sätt. Ljudnivåerna i samhället har under de senaste årtiondena blivit allt högre, och vi rör oss ständigt i miljöer med hög ljudvolym som kan störa vår koncentration och fokus.

– Det många inte tänker på är hur deras vardag påverkas av alla ljud omkring dem. Förutom hörselskador har man i många studier sett att buller påverkar både hälsa, koncentration, stress, sömn och vila, säger Lars Åke Ahlsén på Hörseltekniska Laboratoriet.

Buller i skolan och på kontoret

I skolor och andra undervisningslokaler där man ska utföra ett fokuserat tankearbete kan man lätt bli störd av alla ljud omkring. Det blir svårt att koncentrera sig och kan leda till nedsatt prestationsförmåga i tankekrävande uppgifter och försämrade skolresultat.1

Även i andra miljöer som arbetsplatser och kontor utsätts man ofta för störande buller samtidigt som man har krävande arbetsuppgifter som fordrar full uppmärksamhet. I sådana miljöer blir man lätt störd av folk som pratar, telefoner som ringer och ventilationsanläggningar som låter. De flesta vuxna kan i allmänhet utföra sitt arbete ändå, men de känner sig ofta störda och blir trötta och irriterade.

Både barn och vuxna som ofta befinner sig i bullriga miljöer kan använda sig av speciella hörselskydd för att filtrera bort bullret. På det sättet kan man öka fokus och koncentration, både för dem med redan fastställda koncentrationssvårigheter men även dem som vill få en lugnare arbetsmiljö.

Begränsad mängd buller per dag

Hörseltekniska Laboratiet - hörselskydd
Hörselskydd från Bellman. Foto: Bellman & Symfon.
Det är också viktigt att ta hänsyn till det buller man utsätts för på fritiden, utanför skola och arbete. Många av oss lyssnar till exempel mycket på musik i mobilen. Då vi bara tål en begränsad dos buller varje dag måste man se till summan av allt ljud man utsätts för.

– Mitt främsta tips är att ständigt vara uppmärksam på kroppens signaler. Du ska lyssna till dina öron. Känner du att det börjar pipa i dem, är du trött under en längre tid eller har svårt att koncentrera dig på viktiga saker kan det vara ett tecken på att du bör söka hjälp, säger Lars Åke Ahlsén.

Filtrera bort olika störande ljud

Hörselskydd, ibland med tillhörande kommunikationshjälpmedel, används av folk inom många olika branscher som befinner sig i bullriga miljöer i vardagen. Många som arbetar i sådana miljöer behöver individuella hörselskydd där man anpassat skyddens filter efter de ljud man vill höra och de man vill dämpa.

– De vi hjälper får anpassade formgjutna hörselskydd men också tips på hur man kan skydda sig från för mycket ljud. Målet är att alla som störs av buller ska kunna göra saker de kanske tycker är jobbiga eller annars undviker, säger Lars Åke Ahlsén.

Förutom personal och elever i undervisningslokaler gör Hörseltekniska Laboratoriet även hörsel- och sovskydd till allt från dagispersonal, kontorsanställda, musiker samt anställda inom restaurang, krog och kök. Även MC-förare, flygpersonal, jägare samt andra som känner sig ljudstörda har användning av liknande hjälpmedel.

Besök www.horseltekniska.se för att få reda på mer om hur du kan förebygga de hörselproblem som kan komma med ökat samhällsbuller. På www.bellman.com finns mer information om hörsel och skydd.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se

1 Artikel i DN Ljud i skolan ger sämre betyg