Nordic IVF-center - infertilitetsutredning och behandling
Det finns relativt få IVF-klinker i Sverige och de som finns är placerade i storstäderna.

Många par drabbas av ofrivillig barnlöshet

SjukvårdAtt bli med barn är en lycklig period i våra liv, men för alla går det inte lika lätt. Omkring 10% av de par som under ett år försöker bli med barn misslyckas och behöver då söka professionell hjälp.

Det finns flera olika anledningar till varför man inte lyckas med en graviditet och man oroar sig då över varför det inte går. I Sverige väntar vi numera längre med att försöka bli med barn, något som spelar in i problematiken. Många tycker att det är besvärligt att prata med sin omgivning om detta och ser det som ett misslyckande, något som är psykiskt påfrestande och jobbigt för paret. Men man ska vara medveten om att det är vanligt förekommande och att hjälpen finns att få.

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Nordic-IVF-center
Infertilitetsutredning på Nordic IVF-center

Har man aktivt försökt att bli gravid i mer än ett års tid kan man söka sig till en gynekologmottagning för att genomföra en så kallad infertilitetsutredning. Syftet med utredningen är att hitta en orsak till varför paret inte kan skaffa barn.

Mannen får lämna spermaprov för att kontrollera kvaliteten och rörligheten hos spermierna. Hos kvinnan kan det röra sig om flera olika faktorer och i undersökningen letar man efter avvikelser på livmoder och äggstockar. Man kontrollerar även att kvinnan har regelbundna ägglossningar samt uppskattar hur många ägganlag hon har kvar.

Efter undersökningen görs en bedömning om paret rekommenderas fortsätta försöka bli spontant gravida eller om man istället rekommenderar annan behandling, t ex en IVF – behandling. IVF står för In Vitro Fertilisering och innebär att kvinnans ägg befruktas av mannens spermier utanför kvinnans kropp, en så kallad provrörsbefruktning.

IVF-kliniker i Sverige

Det finns relativt få IVF-klinker i Sverige och de som finns är placerade i storstäderna.
I Göteborg ligger Nordic IVF Center och hit söker sig de som försökt att bli gravida men inte lyckats på egen hand. Infertilitetsutredningen kan göras hos Nordic IVF center eller på systerkliniken Göteborgs Kvinnoklinik, men det går också bra att komma dit med underlag från en annan gynekologmottagning.

– Ambitionen är att de som söker sig till oss för att genomgå en IVF behandling skall bli väl insatta i händelseförloppet samt att de ska känna sig trygga och professionellt omhändertagna, berättar Eva Lundborg, läkare på Nordic IVF Center. Vi har korta väntetider. De par som vill påbörja en behandling kan oftast göra det så snart de önskar, då väntan många gånger kan upplevas som psykiskt påfrestande.

Få besvär

Vid en IVF-behandling görs ett ingrepp där man plockar ut ägg från äggstockarna. Som smärtlindring under ingreppet används lokalbedövning och kortverkande morfin och man är vaken under den relativt korta tid det tar att aspirera äggen.

Även mannen får vara med som stöd under hela ingreppet. Äggen befruktas med mannens spermier i ett laboratorium och återförs sedan tillbaka till kvinnans livmoder där det, förhoppningsvis, börjar växa.

Man ska vara förberedd på att det oftast krävs ett par försök för att bli gravid. Efter tre försök brukar ca 60-70% av paren ha lyckats.

I samband med en IVF-behandling är det många som är oroliga att man ska få mycket biverkningar eller att det ska göra ont att aspirera äggen.

I de flesta fall upplever man få besvär och man kan fortsätta arbeta och leva som vanligt under behandlingen.

Åldern är en faktor

Eftersom kvinnans ålder är en faktor får man idag inom landstinget inte genomföra en IVF-behandling efter det att man fyllt 39 år. Inom den privata vården går det dock att få fortsätta försöka till dess att man fyllt 44 år. Efter den åldern är kvinnans ägganlag för få och chanserna att lyckas är därför mycket små.

Som första klinik i Norden kan Nordic IVF Center även erbjuda social freezing, äggfrysbehandling, där möjligheten ges att frysa ner obefruktade ägg för framtida provrörsbefruktning. Detta möjliggör att ägg kan tinas upp efter flera år och därmed öka chansen att bli gravid senare i livet.

Nordic IVF Center finns i Göteborg men har nyligen även öppnat upp en systerklinik i Malmö. På www.nordicivfcenter.se går det att läsa mer om kliniken och om hur behandlingen går till.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se