WeMind - evidensbehandling
Med hjälp av de senaste bevisade metoderna framtagna av världsledande forskare hjälper legitimerade KBT-psykologer dig igenom just dina problem.

Hindras din vardag av psykisk ohälsa?

Psykisk hälsaLider du av depressioner, drabbas av panikångest eller har problem med sömnen? Kanske har du redan träffat en psykolog men känt att det inte gav resultat? Var lugn, nu erbjuds evidensbaserad behandling i Göteborg.

Ensamma i Göteborg med strikt evidensbehandling

WeMind utövar sedan år 2007 modern psykiatri i Sverige och är idag ledande inom evidensbaserad vård. Företaget bedriver ett nära samarbete med Karolinska Institutet för att säkerställa att deras tjänster håller högsta nivå på psykiatrisk vård. Förra året blev de nominerade till ”Årets vårdgivare” av Svenska vård med motiveringen:

”WeMind har på ett innovativt och vetenskapligt sätt utvecklat den psykiatriska öppenvården genom att fokusera på effektiva evidensbaserade metoder samtidigt som man skapat en kultur inom verksamheten där bemötande genomsyras av hög tillgänglighet, engagemang, värme och omtanke.”

En modern behandlingsmetod

Modern behandlingsmetodEvidensbaserad behandling kommer från engelskans ”evidence” som betyder bevis, belägg, i vilken behandlingen grundar sig. Med hjälp av de senaste bevisade metoderna framtagna av världsledande forskare hjälper legitimerade KBT-psykologer dig igenom just dina problem.

WeMind utgår från aktuell forskning när de väljer behandlingsmetod vid exempelvis ångest, depression eller sömnsvårigheter. Ett besök på kliniken börjar med en noggrann kartläggning, och ni kommer gemensamt fram till mål för behandlingen. Som terapiform är KBT aktivt och lösningfokuserat, och man utgår från den förändring du vill uppnå här och nu. Behandlingen fortsätter sedan tillsammans med en specialiserad KBT-psykolog som följer med och hjälper dig steg för steg mot en bättre psykisk hälsa.

På WeMind vinnlägger man sig om att involvera patienten i behandlingen. Såhär beskriver en tidigare patient sin upplevelse på kliniken:

Susanna, 30
”Tidigare har jag haft samtalsstöd, men jag kom till en punkt då jag kände att det inte var tillräckligt. Samtalen gjorde att jag mådde bättre för stunden, men inte på längre sikt. På WeMind fick jag en noggrann och strukturerad utredning för att kartlägga mina problem. Därefter kom vi gemensamt fram till mål för behandlingen. KBT hjälpte mig att arbeta med mig själv och mina tankar.
Jag känner nu att jag har verktyg och strategier att ta till när jag upplever oro och ångest.”

För att säkerhetsställa att just din behandling följer de ramar och riktlinjer som gäller för din diagnos så använder psykologen behandlingsmanualer. Mätningar utförs på alla patienter som genomgår utredning och behandling. Dessa mätningar består av självskattningsskalor som patienterna får fylla i, samt mätningar av patienternas nöjdhet med vården de får. Allt för att du som patient ska känna dig trygg under hela behandlingen.

Misstänker du att du eller en anhörig lider av AD/HD, autism eller Asperger?

Har du svårt att få din vardag att gå ihop? Har du svårt med uppmärksamhet och koncentration? Medvetenhet om hur människors liv påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar idag i samhället. Hälften av WeMinds patienter behöver hjälp med utredningar av misstänkt ADHD, Asperger eller autismspektrumtillstånd En noggrann utredning med god kvalité kan ge en acceptans, självförståelse och strategier för att hantera de svårigheter man upplever i vardagen. WeMind erbjuder både utredning och vidare behandling.

WeMind har egna kliniker i Göteborg och Stockholm men erbjuder även rikstäckande specialistbehandlingar via webkamera. Läs mer om deras verksamhet på www.wemind.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se