Dinair - miljövänliga luftfilter
Förnybara plastmaterial, som t.ex PLA (polymjölksyra), tillverkas av växtrester från majs och svenskt skogsavfall.

Förnybara material i Dinairs luftfilter ger bättre luft

MiljöEtt företag som verkligen lever upp till att vara miljövänligt är filterföretaget Dinair, med bas i Vadstena. Dinair, som arbetar under devisen balanserade filterval, har ett produktprogram där miljövänliga lösningar tar en allt större andel.

Förnybara plastmaterial, som t.ex PLA (polymjölksyra), tillverkas av växtrester från majs och svenskt skogsavfall. Det innebär att företaget får bättre användning av material och energi vilket i sin tur ger lägre kostnader och miljöbelastning. Något som miljöfonden Alder uppmärksammat och gjorde att de investerade i företaget.

Företaget upphandlingschef Lars-Gunnar Svensson berättar:
–Få vet att luften generellt är betydligt renare idag än för 25 års sedan och utsläppen minskar stadigt (www.naturvardsverket.se). Den bilden förmedlas sällan idag, utan istället är det situationen i några få gaturum som t.ex Hornsgatan som styr debatten. Det betyder dock inte att färre luftfilter behövs, tvärtom!

Genom forskning vi vet nu att människan är betydligt känsligare för partikelföroreningar än vi trott. Detta tillsammans med potentialen att spara energi genom renare anläggningar gör att kraven på ökad filtrering finns kvar och ökar. Det nya är dock att denna filtrering i sig inte kan ske endast med de gamla materialen glasfiber och fossila plaster. De nya förnybara materialen är både CO2-snålare och effektivare i många miljöer!

Ekonomiskt och bra för arbetsmiljön

Filtret Green Flo M6
Filtret Green Flo M6
Luftfilters livslängd ligger på 6–12 månader. Därefter är det mer ekonomiskt att byta ut filtret eftersom energikostnaden för det gamla överstiger kostnaden för ett nytt. Det är dessutom skonsammare för miljön och mer ekonomiskt eftersom elförbrukningen minskar.

-Det är otroligt viktigt att man sköter om sin anläggning och byter filter frekvent, både för miljön och energikostnaden, säger Britta Permats, VD på Svensk Ventilation.

De gamla filtren ska enligt svensk lag brännas. Denna hantering, att filtret är en engångsprodukt, ett förbrukningsmaterial som bränns, gör det extra viktigt att använda förnybara material.

Värt att understryka är att tvärtemot vad många tror är plåtramar i filtersammanhang bättre än plastramar. Dels tätar de bättre – och är därmed säkrare än plast – och metallen kommer dessutom in i kretsloppet och tas tillvara då filtret brinner upp vilket sparar CO2.

Dinair – balanserade filterval lönar sig

Filtertrace iphoneapp
Filtertrace iphoneapp

Dinair introducerade nyligen på den internationella filtermässan Filtech sin app Filtertrace. Appen hjälper filteranvändare att hålla reda på sina filter, vart de sitter och meddelar när det är dags byta – sett från både kostnadssynpunkt (LCC) och med hänsyn tagen till hygienen. Utvecklingschef Patrik Ödling: ”Vi har hela tiden det gröna tänket i våra bakhuvuden. Det är en viktig del av vårt arbete och vi strävar efter att utmana och utveckla oss själva och våra produkter för att bli ännu bättre!

I dagarna har ISS norden valt Dinair som leverantör för sina Nordiska anläggningar. Det är en mångmiljonorder och ett tecken på att företagets satsningar på balanserade lösningar för miljön lönar sig. Pröva själv att se hur mycket just ditt företag kan spara på att använda filter från Dinair på www.dinair.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se