Swedish Medcare - cancerdiagnostik i Lettland
Alla svenskar har rätt att bli medicinskt behandlade på valfri ort inom hela EU sedan oktober 2013.

Cancerdiagnostiken där du står först i kön

SjukvårdSVT:s avslöjanden om de orimliga väntetiderna för cancersjuka i Sverige har skapat starka reaktioner och snabbt blivit en het samhällsdebatt. Väntetiderna skiljer sig mellan länen, och för en patient som väntar på remiss för prostatacancer i Göteborg respektive Stockholm är de i genomsnitt 130-210 dagar. Men hopp finns, i ett angränsande EU-land väntar svaren.

Omkring 40.000 svenskar drabbas årligen av cancer men tvingas vänta i månader på en fastställd diagnos. Det är otroligt stressande, ångestfyllt och påfrestande för den drabbade eftersom risken finns att cancern är elakartad. Vid exempelvis prostatacancer uppkommer i många fall farhågor vid förhöjda värden av PSA. Cancer är inte alltid orsaken, men misstanken finns ofta och föranleder cellprovtagning vilket lämnar patienten i ovisshet under flera påfrestande månader.

Tid – en avgörande faktor

Vissa cancerformer utvecklas relativt långsamt medan andra har ett snabbt och mer dramatiskt förlopp. Eftersom obehandlade cancertumörer växer ohämmat kommer de att påverka funktionen hos omkringliggande vävnad och organ vilket också ökar risken för spridning. Ju fortare en diagnos kan ställas desto fortare kan behandlingen ta vid, då tiden är en avgörande faktor vid behandling av cancer.

Allt fler söker vård utomlands

För att slippa de svenska vårdköerna söker sig därför allt fler svenskar utomlands för hjälp. Alla svenskar har rätt att bli medicinskt behandlade på valfri ort inom hela EU sedan oktober 2013. Kostnaden täcks från Sverige upp till samma kostnad som för motsvarande behandling i Sverige.

I Riga ligger Swedish MedCare som är en vårdgivare som många svenskar söker sig till. Swedish MedCare är delägt av svenska läkare och har svenska specialistläkare som rådgivare. De svenska specialisterna har på plats verifierat deras partners kompetens och utrustningsstandard för att garantera en förstklassig vård.

Effektiv diagnostik

Efter bara två dagar kan man få tid för att göra en biopsi genom Swedish MedCare. Därefter kommer svar på analys efter 10 dagar, totalt 12 dagar i stället för att vänta i månader på svar i Sverige. Biopsin tar endast en dag men läkarna rekommenderar att man som patient stannar kvar i två dagar. Man kan även välja att göra biopsin i Sverige och få cellprovet skickat till Swedish MedCare för analys med svar efter bara 10 dagar.

-Väntan kan bli lång, både att bli undersökt och väntan på provsvar från den mikroskopiska undersökningen. Ett samarbete med Swedish MedCare skulle kunna förkorta denna väntetid avsevärt, berättar Bengt-Erik Carbin, specialist inom Urologisk Kirurgi i Stockholm.

Ett varmt mottagande

Som kund till Swedish MedCare upphämtas du av personal som talar svenska och som tar dig med bil till hotellet eller direkt till den medicinska kliniken. Du har tillgång till ditt biträde under tiden i Riga och vid avresa blir du avlämnad vid flyget eller färjan. Du kan beställa din resa genom en svensk resebyrå som kan ge olika paketförslag alternativt själv boka resan till Riga. Därefter kan journaler och cellprover skickas tillbaka till den svenska sjukvården som vidare kan ta över och starta behandlingen.

Förutom urologi kan Swedish MedCare erbjuda medicinsk behandling av specialistläkare inom följande områden: Tandbehandlingar (bl.a. tandimplantat), Öra-näsa-halskirurgi, IVF, Estetisk kirurgi, Diagnostik, Ögon och Sömnbesvär.

Gör som många andra svenskar redan gjort och besök www.swedishmedcare.com idag för snabb kontakt med företagets specialister.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se