Nya Steget - missbruk och medberoende
Madeleine Swartz utvecklade sjukdomen alkoholism, men år 2000 kom hon till en vändpunkt. Hon hade varit på två behandlingar, men kunde inte sluta dricka.

Att växa upp med missbruk i familjen

Psykisk hälsaMånga människor lever idag med ett medberoende utan att själva veta om det. Ett medberoende utvecklas oftast under barndomen, om man växer upp i en dysfunktionell familj eller där någon eller några i sin omgivning har ett beroende. För missbrukarna finns det hjälp, men personerna i deras omgivning glöms oftast bort.

Under uppväxtåren är barn väldigt mottagliga och normaliserar beteenden hos människor i sin nära omgivning. Barn som växer upp i en dysfunktionell miljö rättar sig snabbt efter mönstret och gör allt för att passa in i familjen. I de fall där det är alkohol, droger eller psykisk sjukdom som står bakom strukturerna är sannolikheten stor att barnen tar efter och utvecklar ett medberoende eller ett eget beroende.

Beroendet och medberoendet kommer från samma grundproblematik. Människor attraheras av sådant som de känner igen. Är man uppvuxen i en familj som dricker så är risken stor att man även senare i livet kommer söka sig till ett sådant beteende, då det upplevs som en trygghet.

Vid missbruk är det vanligt att en kuliss byggs upp inom familjen och det som är problematiskt måste hållas hemligt för omgivningen. Dessa strategier lär man sig hemma och de roller man får i familjen tar man sedan med sig ut i vuxenlivet där de utvecklas.

Duktiga flickor och arga pojkar

Det är vanligt att kvinnor som växer upp inom missbrukande familjer antar moderns roll och försöker få bekräftelse genom att vara duktig. När de sedan växer upp kretsar istället deras överlevnad kring att överprestera för att försöka passa in i grupper och relationer, något som oftast leder till utbrändhet.

Många män utvecklar istället en passiv aggressivitet genom att bli ja-sägare för att vara till lags och passa in. Men inombords kämpar de mot underliggande känslor som de inte kan få utlopp för.

Trotsade beroendet

Madeleine Swartz utvecklade sjukdomen alkoholism, men år 2000 kom hon till en vändpunkt. Hon hade varit på två behandlingar, men kunde inte sluta dricka. Madeleine hamnade tillslut på avgiftning där hon förstod att hon hade nått botten.

-Det är så starka krafter så det är omöjligt att slå sig ur missbruket om man inte kommer till någon form av vändpunkt. Hur mycket man än förstår sitt problem på det intellektuella planet så var jag tvungen att först nå den känslomässiga, fysiska och psykiska bottnen för att kunna ta mig vidare, berättar Madeleine.

Antingen går man under, eller så går man över

Madeleine tog sig upp från botten och blev fri från sitt beroende. Idag har hon varit en nykter alkoholist i över 13 år och har aldrig varit närmre sina döttrar. Efter rehabiliteringen valde Madeleine att utbilda sig inom missbruk och besitter idag titlar som alkohol- och drogterapeut, 12-stegsterapeut, energiterapeut samt certifierad handledare i sorgebearbetning. Efter sex års tjänst inom privat och kommunal sektor valde hon att starta det egna företaget Nya Steget, som vill hjälpa människor som har ett medberoende.

-Medberoende är en grupp som ofta glöms bort. Det finns väldigt mycket hjälp för den som är missbrukare, men väldigt lite stöd för de medberoende. En medberoende mår lika dåligt som den som missbrukar, men förbiser sina egna problem och behov då de hamnar i skuggan av missbrukaren, förklarar Madeleine.

Skriver bok

Detta har inspirerat Madeleine och hennes två döttrar Michaela och Mathilde att skriva boken ”Res dig kvinna” som kommer sprida kunskapen om medberoende. Boken vill ge ett nytt perspektiv på familjesjukdomen alkoholism och vilka följder det får på familjemedlemmarna. Den kommer även handla om hur de som familj lyckats tillfriskna och hur de gått till väga för att lyckas bryta gamla strukturer och destruktiva mönster.

Om du vill läsa mer om medberoende eller komma i kontakt med Madeleine så kan du besöka www.nyasteget.se. Där kan du även få hjälp med sorgebearbetning, alkohol- och drogrelaterade missbruk samt kurser och workshops i medberoende.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se