Fast Engineering - brandsäkerhet
Sedan 2004 har det varit lag på att alla företag och privatpersoner skall arbeta med det som kallas Systematiskt Brandskyddsarbete.

5 viktiga delar i ett Systematiskt Brandskyddsarbete

MiljöVi har i snart 10 år haft ett krav att alla företag och privatpersoner i Sverige skall arbeta med det som kallas Systematiskt Brandskyddsarbete. Man skall ha ett skäligt brandskydd och arbeta förebyggande. Brandskyddsexperten Mikael berättar mer om vad det innebär.

Du spenderar största delen av din dag på arbetet och det finns många brandrisker på ett kontor som man bör vara medveten om. De flesta risker undviks väldigt lätt och gör din arbetsplats mycket säkrare.

Mikael Nylander-Eng, VD på Fast Engineering är brandingenjör och brandskyddsexpert. Han hjälper framförallt byggherrar, projektledare och företagsledare med att utforma bra brandskyddslösningar. Man hjälper även företag med det systematiska brandskyddsarbetet för att klargöra det brandskydd som finns i lokalerna, hur det upprätthålls över tid samt göra verksamheten säkrare. Mikael har här satt ihop en lista med viktiga delar i ett systematiskt brandskyddsarbete.

5 viktiga delar i SBA

 1. Brandskyddsansvarig
  I ett led i det systematiska brandskyddsarbetet så skall det gärna utses en brandskyddsansvarig som har tillstånd från VD:n att vidta åtgärder. De ansvariga bör sedan utbildas för att leda det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.
 2. Utrymningsvägar
  Lokalens utrymningsvägar får under inga omständigheter blockeras. De skall även markeras med grön skylt och normalt sett skall de gå att öppna utan nyckel eller verktyg. Det är även viktigt att alla på arbetsplatsen vet var återsamlingsplatsen finns.
 3. Brandcellsgränser
  För att minimera konsekvenserna av en brand har man ofta brandcellsgränser på arbetsplatsen. Dörrar som agerar som brandavskiljare i brandcellsgränserna måste vara stängda alternativt uppställda mot magnet som kopplats till rökdetektorer.
 4. Släckutrustning
  Alla på arbetsplatsen bör veta vad den närmaste släckutrustningen finns och man skall aldrig ha mer än 25 m till släckare eller inomhusbrandpost. All släckutrustning skall vara tydligt skyltade.
 5. Vanliga brandrisker
  Se över vanliga brandrisker så som levande ljus, askfat, trasiga eller klämda kontakter, blinkande lysrör, spisplattor och kaffebryggare. Med enkla medel kan arbetsplatsen bli mycket säkrare.

Systematiskt Brandskyddsarbete

Brandskyddsutredning Stadshuset, Kungälv
Brandskyddsutredning Stadshuset, Kungälv

Sedan 2004 har det varit lag på att alla företag och privatpersoner skall arbeta med det som kallas Systematiskt Brandskyddsarbete. Det innebär att alla företag oavsett storlek och verksamhet skall arbeta systematiskt med brandsäkerhet och brandskydd.

En annan viktig del av ett SBA är en gränsdragningslista mellan fastighetsägare och hyresgäst, d.v.s. en fördelning av uppgifter, underhåll mm. Det här bör vara en del av hyreskontraktet annars bör diskussionen ske separat så man är medveten om vem som ansvarar för vad.

Specialister inom brandskydd och riskhantering

Mikael Eng Fast Engineering
Mikael Eng Fast Engineering
Fast Engineering är ett konsultföretag som arbetar som specialister inom brandskydd och riskhantering. Man hjälper företag med bl.a. brandskyddsdokumentation, riskanalyser, Systematiskt Brandskyddsarbete, utrymningsberäkningar, brand- och rökfyllnadsberäkningar samt ventilationsbrandskydd.

Läs mer om brandskydd och Fast Engineering på www.fasteng.se

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se